Önümüzdeki günlerde TBMM’de görüşülecek olan ve sağlıkta çeşitli düzenlenme ile değişiklikleri barındıran torba yasa, sistemi yeni bir çıkmaza sokma tehlikesi barındırıyor.

Durumun gündeme gelmesi, daha evvel aynı süreçlerde yaşanan birçok mağduriyet sebebiyle ilgili konunun sosyal paydaşlarını da harekete geçirdi. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, şunları söyledi:

YAPILAN HATALAR TEKRARLANACAK

- Söz konusu torba yasa sağlıkta çeşitli düzenlemeler ile aile hekimliğini de kapsamaktadır. Anayasa mahkemesinin, “yeni bir hukuksuzluğa yol açacak kanun düzenlemesi yapılmasın” şeklindeki görüşlerine karşın, torba yasa ile yeni kanun yapılmaya çalışıldığını ve fakat ‘ceza yönetmeliği’ olarak adlandırdığımız yönetmelik çıkarılırken yapılan hataların tekrarlanacağını görüyoruz.

AHESEN Genel Başkanı Ahmet Kandemir


- Bu durum vatandaşları, aile hekimliği çalışanlarını ve devletin ilgili birimlerini gereksiz yere yoracaktır. Birinci basamak hizmet sunumu ve hizmet alımında potansiyel sıkıntıları doğurması muhtemel bu süreç, ilgili sendika ve derneklerle istişare edilmeli ve insanları mağdur etmeyecek yollar izlenmelidir. Talebimiz ve isteğimiz, bu yanlıştan dönülmesi ve ilgili birimlerin sürece muhatap edilmesidir.

AHESEN Hukuk Komisyonu Üyesi Dr. Hüseyin Güntürkün


TÜM TARAFLARI SIKINTIYA SOKACAK

AHESEN Hukuk Komisyonu Üyesi Dr. Hüseyin Güntürkün ise söz konusu sürecin ülkemiz aile hekimliği sisteminde telafisi mümkün olmayacak zararlara yol açabileceğini vurguladı:

- İlgili torba yasa, aile hekimliği sisteminde çalışanlar için hak ihlali ve hak kaybı potansiyeli taşıyor. Aile hekimliği sistemi yapboz değildir ve hukuk devleti anlayışı içerisinde, kanun düzenlemelerinin Anayasa’ya uygunluğunun gözden geçirilmelidir. Kanun tekliflerinin taslak süreçlerinde, düzenlemeden etkilenecek ilgili kamu çalışanlarının, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin görüşlerinin alınması kültürü oluşmalıdır. Aksi halde aksayacak her süreç tüm tarafları sıkıntıya sokacaktır. Ayrıca, sağlık hizmet sunucuları daha fazla zararı ve yıpranmayı kaldıracak durumda değildir.