İktidarın hazırladığı vergi paketinden milyonlarca yoksulun yanı sıra muhalefetin yönetimine geçen belediyeleri de zora düşürecek düzenlemeler çıktı. TBMM’ye sunulması beklenen vergi paketinde, belediyelerin bütçe gelirlerinden aldığı payın tamamının vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primi borçlarına karşılık kesilmesinin önünü açacak bir maddenin yer aldığı belirtildi.Maddenin yasalaşması halinde, belediyelerin kamuya olan borçlarına karşılık kamu bütçesinden yapılacak kesintinin üst sınırı yüzde 40’tan yüzde 100’e kadar çıkabilecek. Düzenlemeyle, büyük bölümü AKP döneminden kalan ve toplamda 55.6 milyar liraya ulaşan 3 bin 436 belediye ve belediye şirketindeki borcun hızla tahsil edilmesi planlanıyor.

HİZMET AKSAYABİLİR

Ancak geliri kesilen binlerce belediyenin halka hizmet götüremeyeceği gibi personel maaşlarını dahi ödeyemez duruma düşebileceği ifade ediliyor. Belediyeler, il özel idareleri ve bunlara bağlı şirketlerin vergi, SGK primi, Hazine borcu, uzlaşmaya girmiş borçları ile İller Bankası’na olan borçları için genel bütçe gelirlerinden aktarılan kaynağın en fazla yüzde 40’ı kesilip alacaklılara ödeniyor. Dolayısıyla bütçe gelirlerinin yüzde 60’ı her şekilde borçlu belediye ve kurumlara aktarılıyor. Yüzde 40 sınırı, belediyelerin halka hizmeti aksatmamaları ve maaş ödemede sorun yaşamamaları için özellikle belirlenmişti. Yeni düzenlemeyle yüzde 40’lık sınırın gelir (stopaj) vergisi ve Katma Değer Vergisi borçlarıyla SGK primi borçları için kaldırılması, oluşan borcun bir sonraki ayki bütçe aktarımından hiçbir sınıra tabi tutulmadan kesilmesi öngörülüyor.

İş yapamaz hale gelirler

Düzenlemenin gerekçesinde belediye ile bağlı kuruluşların vergi ve SGK primi borçlarının sürekli arttığı, 10 yıllık borç yapılandırma kolaylıklarına rağmen borçların ödenmediği belirtildi. Kesintinin yüzde 40’la sınırlandırılması ve belediyelerden alacaklı kuruluşların fazla olması nedeniyle kamu alacağına yeterli paranın kalmadığının aktarıldığı gerekçede, sınırın kaldırılmasıyla kamu alacaklarının tahsilinin kolaylaşacağı ifade edildi. Ancak sınırın kaldırılması ile belediyelerin kaynağının kesileceği, bu nedenle de iş yapamaz hale düşecekleri belirtiliyor.