Türkiye'nin en gözde koylarından birinde daha doğal sit koruma statüsü düşürülerek yapılaşmanın önü açıldı.

AKP iktidarının yeni hedefi, Ege kıyılarının cennet köşelerinden eşsiz Bodrum Bitez Koyu ve Eskiçeşme çevresi oldu. Bitez Koyu'nun tüm kıyı şeridi "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı (SKKKA)" ilan edildi. Yanı sıra, koyun doğu tarafında, yat limanının sırtında bulunan 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescilli denize sıfır yaklaşık 20 dönümlük arazinin statüsü SKKKA' ilan edildi.

Aynı kararla, yarımadanın diğer kıyısında bulunan Akvaryum koyuna komşu Asırlık mevkiindeki denize sıfır 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescilli yaklaşık 50 dönüm arazinin statüsü de SKKKA'ya düşürüldü.

KARAR AÇIKLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü kararında şu ifadelere yer verildi:

"Muğla ili, bodrum ilçesinde yer alan, Eskiçeşme-Bitez Mahalleleri ve Çevresi (5.Etap) Doğal Sit Alanı, aşağıdaki haritada gösterildiği şekliyle Bakanlık Makamının 8 Eylül 2022 tarih E. 4517852 Olur'u ile "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edilmiştir.
Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.csb.gov.tr adresinde mevcuttur."

 Karara eklenen haritada, Bitez Koyu'nun tüm sahil şeridi, "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak işaretlendi. Ayrıca koyun doğusunda yat limanının bulunduğu bölgedeki, 1. Derece Doğal SİT olan yaklaşık 20 dönüm alan da bu statüye indirildi. Yarımadanın diğer kıyısında, Asırlık mevkiindeki Akvaryum Koyu'na komşu 50 dönümü 1. derece SİT alanı olan toplam 100 bin 780 metrekare tarla vasıflı arazinin statüsü de düşürülerek yapılaşmanın önü açıldı.
"EVRENSEL DEĞERİ OLAN GÜZZELLİKLERE SAHİP"

İlanda atıf yapılan web sitesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı SİT Alanları Yönetim Sistemi'nde (SAYS) koyun doğusundaki 20 dönüm arazi ve Akvaryum Koyu'na komşu 50 dönümlük arazi için 1. Derece Doğal Sit Alanı notu düşülmüş durumda. Notta şu ifadelere yer veriliyordu:

Karar No: 7077
Karar Tarihi: 29.04.2011
Sit Durumu: 1.Derece Doğal Sit Alanı
Kısıtlar: 728 nolu İlke Kararı
Kapsam: Bilimsel Muhafaza açısından evrensel değeri olan, ilginç özellik ve güzelliklere sahip olması ve ender bulunması nedeniyle kamu yararı açısından mutlaka korunması gerekli olan, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak alanlardır.

1. DERECE DOĞAL SİT ALANLARI: Bakanlığın SAYS sistemindeki bilgi notunda evrensel değeri olan, ilginç özellik ve güzelliklere sahip mutlaka korunması gerekli alan yazıyordu. 


Bakanlığın 7 Aralık 2019 tarihli İlke Kararları'nda Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı'nda yapılabilecekler şöyle sıralanıyor:

YERLEŞİM YERİ PLANLANABİLİR: Düşük yoğunlukta faaliyetler, turizm ve yerleşimlere izin veren alanlardır.
Düşük yoğunluklu yerleşim yerleri olarak planlanabilir. Sit kararı öncesi alınan ruhsatlı yapılar mevcudiyetini korur.

YOĞUNLUK İMAR PLANIYLA BELİRLENEBİLİR: Kentsel yerleşik alanlarda ve kentsel dönüşüm alanlarında yoğunluk, yapılacak koruma amaçlı imar planlarında belirlenebilir.

MEVCUT SANAYİ TESİSLERİ KALABİLİR: Bu alanlarda sanayi tesislerine izin verilmez, ancak mevcut ruhsatlı sanayi tesisleri, gerekli çevresel tedbiri almak koşulu ile kullanılabilir.

MADENCİLİK FAALİYETİ YAPILABİLİR: İlgili mevzuata uygunluğun sağlanması şartlarıyla madencilik faaliyetleri yapılabilir.

KUM, ÇAKIL, MADEN ALINABİLİR: Doğal peyzaj ve siluet dikkate alınarak kum, çakıl, taş, maden vb. malzeme alınabilir, bu amaçla ocak açılabilir.

TURİZM TESİSİ, YAT LİMANI YAPILABİLİR: Koruma amaçlı imar planına uygun olması koşulu ile turizm tesisleri, yat limanı, tekne imal ve çekek yeri ve 1. sınıf hariç düzenli depolama tesisi yapılabilir.