-Ulusal yaşamın aydınlık, güvenlik kaynağı ve dayanağı ulusun varlık koşuludur.-

Hukuka ve Anayasa’ya uygunluğu tartışılır günümüz yönetiminin ileri gelenleri son günlerde Anayasa değişikliğinden sözetmektedirler. Ulusun başyastığı olan, yaşam kucağı olan Anayasaların salt siyasal yaklaşımlar ve siyasal istemlerle değiştirilmesi gerçekçi ve doyurucu olmaz. Geniş bir görüşme ve değerlendirme alanına açılmazsa ulusun beklentilerini, özlemlerini karşılamaz. Bilim ve siyaset adamlarının öncülüğündeki ağırlık oluşturacak çalışmaların yanında ulusun istek ve beklentilerinin önemli bir yeri olduğu asla unutulmamalı, doyurucu bir zaman verilerek görüşler, istekler alınmalıdır. Yalnız siyaset kesiminin katılımı asla yeterli ve doyurucu olmaz. Halkın içinden bilim adamlarının bile değinmediği konularda, eleştiriler, değerlendirmeler, yaklaşımlar gelir. Halkın başyastığı olan Anayasanın halkla birlikte yaşama geçirilmesi daha gerçekçi, daha yararlı, daha doyurucu, daha uzun ömürlü olur. Görüş, değerlendirme ve istekleri almak gerçekçiliğin vurgulanması, yararın yeğlenmesidir.

Anayasalar ulusun başyastığı olduğu gibi yol haritası, yaşam çizelgesi, varlık haritasıdır. Ulusal birliğin dayanağı, geleceğin güvencesi, birliğin ve dayanışmanın kaynağı, düğümüdür. Siyasal nedenleri öne alan iktidar yetkililerinin siyasal güçleriyle değiştirmeleri siyasal bencilliktir. Geleceği gözetmeyen, ulusal dayanışmaya önem vermeyen amaçlı değişiklikler hiçbir yarar sağlamaz. Anayasalar ulusu kucaklamadıkça, siyasal ayrımlara göre günün siyasal güçlerinin isteklerine göre değiştirilip düzenlendikçe bir hukuk yarası olmaktan öteye geçemez. Anayasalar ulusal yapının, varlığın ve dayanışmanın kaynağı ve dayanağıdır. Bu gerçek unutulursa yaşam çarpıklıkları ve karanlıkları kaçınılmaz, sorumluları da suçlanmaktan kurtulamaz olur. Anayasalar siyasal güneştir. Toplumsal yaşamın güvencesi olduğu hiçbir zaman unutulmamalı, siyasal isteklere göre değil yarınları kapsayan gereksinmelere, açılımlara göre düzenlenmelidir. Partizan tutum ve davranışlarla, siyasal çoğunluk baskısıyla düzenlenen ve değiştirilen hukuk metinleri doyurucu ve yararlı olmaz. Tüm ulusun güvencesi olan Anayasalar, partizanlık ve siyasal ağırlıkla değiştirilir, halkın görüşü ve beklentileri yadsınırsa beklenen sonucu vermez. Anayasalar ulusal yaşam kuşağıdır. Yalnız siyasal istekler ve öngörülerle değiştirilir, düzenlenir, birlik ve bütünlük gözardı edilirse asla yararlı ve yeterli olmaz. Sık sık Anayasa değişikliği de bir hukuk yarasıdır.

BAŞSAĞLIĞI

Değerli hekim, yazar ve dostum Erdal ATABEK’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Tanrı’dan engin rahmet, yakınlarına ve sevenlerine ayrıca Cumhuriyet Gazetesine başsağlığı diliyorum.