-Yaşam aydınlığı en önemli sağlık güvencesidir.-

 

Siyasal yaşam aydınlığı ulusal güneş ve güvencedir. Toplum varlığının gününden çok geleceği önemli bir sorundur. Çalışmalar, çabalar, hazırlıklar ve düzenlemeler geleceği daha sağlıklı, daha güvenli ve daha yaşanır kılmak için yürütülür. Geleceğini güvenceye almak yaşamı değerlendirmek ve sonsuza akışın olanaklarını gerçekleştirmektir. Anayasalar bu konuda ulusal açılımların ve girişimlerin kaynağı ve dayanağıdır. Ne var ki ulusal yaşam andı olan anayasalar daha çok siyasal güçlerin egemenliği baskısıyla düzenlenip yürürlüğe konulmaktadır. Günümüzde kimi siyasal aykırılık ve aksaklıklar daha çok siyasal doyumsuzluğun dışa vurumudur. Yasama organında çoğunluk ağırlığıyla yürürlüğe konulan kurallar ulusal doyuma bir katkı vermese de geçerlikleri nedeniyle günün ortam öğesi oluyor.

Günümüzde bunun en belirgin örneği cumhurbaşkanlarının parti liderliği ya da üyeliğini koruması, sürdürmesidir. Anayasa’nın 103. Maddesindeki Cumhurbaşkanı andında açıkça ”Milletin bütünlüğünden, milletin huzur ve refahından, milli dayanışmadan, alınan görevin TARAFSIZLIKLA yerine getirileceğinden” söz edilmesine karşın gününüzde parti genel başkanlığı sürdürülmektedir. Kanımızca bu belirgin, savunulması olanaksız bir anayasa aykırılığıdır. Gerçek hukuk devletlerinde kimsenin ayrıcalığı, anayasaya aykırılık konumu savunulamaz, geçerli sayılamaz. Günümüz cumhurbaşkanının parti genel başkanlığı belirgin bir aykırılıktır. Hukuk devletlerinin geçerliğini tartışmalı kılmaktan öte gölgeleyip karartan bu tür aykırılıklar hiçbir hoşgörüyle savunulamaz. Oy çoğunluğu, yasama organı desteği bu çarpıklığı geçerli kılamaz. Ant, göstermelik biçimsel bir söz değil, bağlayıcı görev ve kişilik sorumluluğu aşılamasıdır. Geleceğin güvencesidir. Siyasal alanda milletvekili andı bile parti bağlılığının gölgesinde kalmakta, lider sultasının etkisiyle yerine getirilmesine özen gösterilmemektedir. Ant, kişilik niteliğinin, yaşamsal değerlerin sözüdür.