MikroTESE tekniği ile 1993'ten beri önemli oranda başarı sağlandığını belirten Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Kaan Aydos, baba olmak isteyen erkeklere önemli bilgiler verdi.

Azoospermi, sperm tahlilinde ölü ya da canlı hiç sperm hücresi görülmemesi anlamına gelir. Toplumdaki tüm erkeklerin yaklaşık %1’inde vardır. Çocuğu olmayanların ise hemen hemen %10-15’inde görülür. Yani nadir rastlanılan bir durum değildir.

AZOOSPERMİNİN 2 NEDENİ

1) Sperm taşıyan kanalların tıkanıklığı
2) Testislerde sperm üretiminde bozukluk; diğer adıyla nonobstrüktif azoospermi (NOA)

Kanal tıkanıklığı, mikrocerrahi teknikle gayet başarılı bir şekilde tedavi edilebilir ve bu çiftler doğal yolla çocuk sahibi olabilirler. Testislerin çalışma bozukluğu olan grupta da, eğer neden hormon eksikliği ise, yine başarıyla tedavi edilip, doğal yolla çocuk sahibi olmak mümkündür. Fakat geri kalan olgularda tedavi biraz sıkıntılı hal almaktadır.

MikroTESE tekniği ilk olarak 1993 yılında uygulanmaya başlandı. Böylelikle testislerde sperm üretimi bozuk bile olsa, hastaların yaklaşık yarısı, testislerinden ameliyatla canlı sperm elde edilerek tüp bebekle çocuk sahibi olabilir duruma geldiler. Gerçekten de tıpta başarılmış en güzel gelişmelerden biridir mikroTESE ameliyatıdır.

MİKROTESE AMELİYATI NASIL YAPILIR?

MikroTESE ameliyatı, ameliyat mikroskopu altında mikrocerrahi teknik kullanılarak yapılır. Önce testisi çevreleyen kılıf, damarsız bir alan seçilerek ince bir bistüri ile açılır. Daha sonra, dışarı doğurtulan testis dokusu incelenerek, seminifer tübüller mikrocerrahi aletleri kullanılarak muayene edilirler. İçerisinde sperm bulunduğu düşünülen, diğerlerinden farklı, dolgun, geniş ve opak tüpler ayırt edilerek çıkarılır. Burada dikkat edilecek en önemli husus yetecek en az miktarda dokunun çıkarılması ve bu sırada testisin geri kalan kısımlarının zedelenmemesidir. Çıkarılan tübüller içerisinde sperm saklama besiyeri bulunan kaplara alınır. Mikroskop altında tüpler parçalanarak içerisindeki spermlerin ortama çıkması sağlanır. Eğer tüplerde sperm varsa, bunlar mikroskop altında görülür ve hareketi, sayısı değerlendirilir. Hücre bulunamaması durumunda örneklemeye devam edilir. Hücre arama işlemlerine, sperm bulunana kadar devam edilir. Gerekirse diğer testis de aynı şekilde araştırılır. Sperm bulunduğu zaman ya da bulunamaması durumunda yeteri kadar doku çıkarıldığına karar verildikten sonra, testis kılıfı dikiş ile kapatılır ve işleme son verilir.

Bu şekilde hastaların yarısına yakınında olgun sperm hücresi bulmak mümkündür. Bulunan hücreler ya hemen o sırada tüp bebek işlemine geçilerek kullanılır, ya da ileri bir tarihte tüp bebek yapılmak üzere dondurulup saklanır. Sperm dondurulmasının gebelik başarısı üzerine olumsuz bir etkisi olmaz.

MikroTESE ameliyatında önemli bir diğer konu da, hastaların bu işlem için önceden hazırlanmasıdır. Eğer yeterli incelemeler yapılıp, neden sperm üretilmediği anlaşılırsa, önce bunun tedavisinin tamamlanması ve takiben sperm markırlarına bakarak testislerde olgun sperm hücresi oluşup oluşmadığına karar verildikten sonra ameliyata geçilmesi, başarıyı çok daha artıracaktır.