Banka ve yatırım kuruluşlarının zaman aşımına uğrayacak alacaklar için hesap sahiplerine uyarı yapma yükümlülüğü sınırı 250 TL'den 5 bin TL'ye çıkartıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yatırımcı tazmin merkezi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yönetmeliğine göre, yatırım kuruluşları, bir sonraki takvim yılı içinde zaman aşımına uğrayacak ve tutarı 5 bin TL ve üzerinde olan emanet ve alacakların hesap sahiplerini, başvuruda bulunmadıkları takdirde hesaplarının Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne emaneten devredileceği konusunda uyaracaklar.

Yönetmelikle ayrıca, söz konusu alacakların zaman aşımına uğrayacağına dair tirajı en yüksek ilk 5 gazeteden 2'sinde ilan verilme zorunluluğu kaldırıldı. Bu alacakların ilgili yatırım kuruluşu ve bankanın internet sitesinde ilan edilmesi uygulamasına devam edilecek.

Düzenlemeyle, tüm yatırım kuruluşlarının Yatırım Tazmin Merkezine ödemekle yükümlü olduğu giriş aidatı 50 bin TL'den 10 milyon TL'ye çıkarıldı.