Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt kredilerinde yeni düzenlemeye gitti. 

Kredilerde vade sınırı, değeri 1 milyon 600 bin lira ve altında olan taşıtlarda 48 ay,1 milyon 600 bin ile 3 milyon lira aralığındaki taşıtlarda 36 ay, 3 milyon ile 4 milyon lira aralığındaki taşıtlarda 24 ay, 4 milyon ile 5 milyon lira aralığındaki taşıtlarda 12 ay olarak belirlendi.

Kredi tutarının, değeri 1 milyon 600 bin lira ve altında olan taşıtlarda yüde 70'i, 1 milyon 600 bin ile 3 milyon lira aralığındaki taşıtlarda yüzde 50'yi, 3 milyon ile 4 milyon lira aralığındaki taşıtlarda yüzde 30'u, 4 milyon ile 5 milyon lira aralığındaki taşıtlarda yüzde 20'yi aşmamasına kararı verildi.  Nihai fatura değeri 5 milyon lirayı aşan taşıtlarda ise kredi kullandırılmayacak.

Kararda şöyle denildi:

"-Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12. maddesinin dördüncü fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca,

13.06.2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 12. maddesi kapsamına giren mükellefler tarafından üretilen sadece elektrik motorlu taşıtlar için;

a) Kredi Yönetmeliğinin 12. maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen kredi vade sınırlarının;

- Nihai fatura değeri bir milyon altı yüz bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde kırk sekiz ay,

- Nihai fatura değeri bir milyon altı yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup üç milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde otuz altı ay,

- Nihai fatura değeri üç milyon Türk Lirasının üzerinde olup dört milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde yirmi dört ay,

- Nihai fatura değeri dört milyon Türk Lirasının üzerinde olup beş milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde on iki ay olarak belirlenmesine,

b) Kredi Yönetmeliğinin 12. maddesinin ikinci fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranının;

- Nihai fatura değeri bir milyon altı yüz bin Türk Lirası ve altında olan taşıtlar için yüzde yetmişi aşamamasına,

- Nihai fatura değeri bir milyon altı yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup üç milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde elliyi aşamamasına,

- Nihai fatura değeri üç milyon Türk Lirasının üzerinde olup dört milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde otuzu aşamamasına,

- Nihai fatura değeri dört milyon Türk Lirasının üzerinde olup beş milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde yirmiyi aşamamasına,

- Nihai fatura değeri beş milyon Türk Lirasının üzerinde olan taşıtlar için yüzde sıfır olarak belirlenmesine,

-Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir."