DEHB; dürtüsellik, düzensizlik ve odaklanma güçlüğü gibi belirtileri olan nörogelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanıyor.

Araştırmacılar, bu özelliklerin bazılarının olumsuz olarak görülmesine rağmen, insanların yiyecek aramak için yeni alanlar bakmasına yardımcı olabileceğini söylüyor.

Araştırmanın ilk yazarı olan Pensilvanya Üniversitesi'nden Dr. David Barack, "Eğer bu özellikler gerçekten olumsuz olsaydı, o zaman evrimsel zaman içinde bunların kaybolacağını düşünürdünüz. Bulgularımız, belirli seçim bağlamlarında avantajlara işaret ediyor" dedi.

MEYVE TOPLAMA OYUNUYLA TEST EDİLDİ

Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences dergisinde yazan Dr. Barack ve meslektaşları, sekiz dakika içinde mümkün olduğu kadar çok meyve toplamaları gereken çevrimiçi oyunu tamamlayan 457 yetişkinden elde edilen verileri analiz etti.

Her bir çalıdan elde edilen meyvelerin sayısı, o çalının toplanma sayısı arttıkça azaldı.

Ekip ayrıca katılımcıları DEHB benzeri semptomlar açısından da taradı ancak bunun bir teşhis teşkil etmediğini vurguladılar ve 206 katılımcının olumlu sonuçlar elde ettiğini buldu.

Araştırmacılar, DEHB ölçeğinde daha yüksek puan alan katılımcıların, her bir çalılık alanında daha düşük puan alan katılımcılara göre daha kısa süreler harcadıklarını buldu. Başka bir deyişle, mevcut durumlarını bırakıp yeni bir yer arayışına girme olasılıkları daha yüksekti. En önemlisi de ekip, bu tür katılımcıların oyunda DEHB ölçeğinde daha düşük puanlara sahip olanlara göre daha fazla puan kazandığını buldu.

Araştırmacılar, sonuçlarının, araştırmalardan yararlanan göçebe yaşam tarzına sahip popülasyonların DEHB ile ilişkili genlere sahip olma eğiliminde olduğunu öne süren diğer çalışmalarla uyumlu olduğunu söyledi.