Son 50 yılda fırsat ve özgürlüklere yaşanan artışa rağmen, depresyon oranları her zamankinden yüksek. Araştırmalar, yetişkin kadınların yaklaşık üçte birinin, erkeklerin ise beşte birinin bir tür zihinsel sağlık sorunu yaşadığını gösteriyor.

Harvard Üniversitesi araştırmasına göre bu durum özellikle yüzde 41'inin anksiyete yaşadığı söylenen 18 ila 25 yaş grubunda daha belirgin.

Gallup'un 5000'den fazla ABD'li yetişkinle yaptığı ankete göre, son altı yılda depresyon bildiren kadınların sayısı 2017'de yüzde 26,2'den yüzde 10 artarak 2023'te yüzde 36,7'ye çıktı.

Ancak çalışmalar, evli kadınların kalp hastalığına yakalanma riskinin ve kalp hastalığından ölme olasılığının daha düşük olduğunu ve genel olarak evli olmayan kadınlara göre daha uzun ömürlü olduklarını gösteriyor.

ERKEN ÖLME OLASILIĞI DAHA AZ

11.000'den fazla hemşireden oluşan bir örneklemin izlendiği bir çalışma, evli kadınların erken ölme olasılığının evlenmemiş olanlara göre yüzde 35 daha az olduğunu ortaya çıkardı.

Evli olmanın ve kendi ailenize sahip olmanın ruh sağlığına olan faydaları da bilimsel çalışmalarla kanıtlanıyor.

2022 General Social'a göre, hem heteroseksüel hem de eşcinsel kadınlar olmak üzere 55 yaşın altındaki evli annelerin yaklaşık yüzde 40'ı hayatlarından "çok mutlu" olduklarını bildirirken, bu oran bekar ve çocuksuz kadınlarda yüzde 22 ve evli, çocuksuz kadınlarda ise yüzde 25 çıktı. Boşanmış kadınların da yüzde 13'ü mutlu olduğunu söylüyor.

Ancak her üç çiftten birden fazlasının boşanacağı da bir gerçek. Bununla birlikte, boşanmış birçok çiftin yeniden evlendiğini (yüzde 64'e kadar) söylemekte fayda var ve çalışmalar bunun, kişinin bildirdiği mutluluğu artırdığını gösteriyor.