İskoçya'da yaşayan yaklaşık 380 bin kişi üzerinde yapılan çalışma, bisikletle işe gidip gelmenin zihinsel sağlık sorunları riskini azalttığını gösteriyor.

Edinburgh Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, bisikletle işe gidip gelmek, kadınların ruh sağlığı reçetelerinde erkeklere göre daha fazla azalmaya yol açtı ancak erkeklerin bisiklet kullanma olasılığı daha yüksekti.

Araştırmacılar, 2011 İskoç nüfus sayımında yer alan 16-74 yaş arası 378.253 kişiye ait verileri, sonraki beş yıla ait reçete kayıtlarıyla birleştirdi.

Ankete katılan kişiler Edinburgh veya Glasgow'da yaşıyor ve çalışıyor, bisiklet yolunun yaklaşık iki kilometre yakınında kalıyordu ve çalışmanın başlangıcında akıl sağlığına ilişkin herhangi bir teşhisleri yoktu.

YÜZDE 15'LİK AZALMA

Araştırmacılar, bisiklet kullanmayanlarla karşılaştırıldığında 2011'den sonraki beş yıl içinde bisikletle işe gidip gelenler arasında depresyon veya anksiyete reçetelerinde yüzde 15'lik bir azalma olduğunu buldu.

Önceki çalışmaların çoğu, az sayıda katılımcıyı ve bildirdikleri ruh sağlığı ölçümlerini içeriyordu. Veriler, Glasgow'da işe gidip gelenlerin yalnızca yüzde 2'sinin bisikletle işe gittiğini, Edinburgh'ta ise bu oranın yüzde 5'in biraz altında olduğunu gösterdi.

Araştırmayı yöneten Edinburg Üniversitesi GeoBilimler Okulu'ndan Profesör Chris Dibben, "Bu ekonomik ve sürdürülebilir yöntemin aynı zamanda zihinsel sağlığı da iyileştirdiğine dair bulgumuz, bisiklet yollarına yatırım yapma ve aktif işe gidip gelmeyi teşvik etme politikasını destekliyor."

"Bu sadece insanların ruh sağlığını iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda karbon emisyonlarının, yol sıkışıklığının ve hava kirliliğinin azaltılmasına da yardımcı olabilir." dedi.