Akdeniz foklarının barınma alanı olan Tilkicik Koyu’nda, Özelleştirme İdaresi 485 dönümlük araziyi otel, marina ve konut yapılması için satışa çıkarmıştı. Bölgede ihaleyi alan United A.Ş. hızlı bir şekilde inşaata başlamıştı.

Alanla ilgili birçok usulsüzlük yapıldı. Bu usulsüzlükler, TMMOB bileşeni olan Çevre Mühendisleri Odası tarafından dava konusu edildi.

Bakanlığa karşı açılan davada birçok önemli noktaya değinildi. Örneğin, yat limanı projesi ne ÇED raporu ne de ruhsatı varken başlatıldı.

İnşaatta bir taraftan denize dolgu yapıldığı belirtilirken, kıyı da kanuna aykırı şekilde tahrip edildi.

PROJEDE 'PARSEL' OYUNU

ÇED yönetmeliğinin 25. maddesi de bu proje için ihlal edildi. Çünkü itiraza konu olan ÇED süreci kümülatif şekilde değerlendirilmedi. Her bir parselde ayrı ayrı farklı projeler varmış gibi gösterildi. Bu yolla ‘ÇED kapsam dışı’ raporu alındı. 

Proje küçük küçük ve parsellerde birbirlerinden farklı gibi gösterilerek ÇED süreçlerinde olması gereken halkın katılım toplantıları, çevre tahribatına ve risklere dair değerlendirmelerden kaçılmış oldu. 

Çevre Mühendisleri Odası’nın temel eleştirisi de bundan kaynaklanıyor. Sadece Tilkicik Koyu’nda da değil Türkiye’nin farklı bölgelerinde bu yol izlenerek kapsam dışı raporu alınabiliyor. 

BELEDİYE RUHSAT VERDİ

Yalıkavak Marina’ya 4 kilometre uzaklıktaki Tilkicik Koyu’ndaki usulsüzlükler bununla da sınırlı değil. Haber için bölgede yaptığımız yolculukta hafriyat taşıyan kamyonlar, çalışan iş makinaları gözlemledik. Halbuki 15 Mayıs’tan itibaren Bodrum’da inşaat yasağı getirilmişti.

Fakat bu bölgede buna uyulmadığı, belediye de dahil kurumların bu duruma müdahale edilmediği saptandı.

Çevrecilerin eleştirdiği bir diğer husus da kümülatif değerlendirilmeyerek, parsellere ayrı ayrı rapor çıkarıldıktan sonra bu parsellere belediyenin ruhsat vermesi. Özellikle oda temsilcileri tarafından bu durum da eleştiriliyor ve belediyenin bu konuda hata yaptığı dile getiriliyor. 

"BİZ YAPALIM DAVA ARKADAN GELSİN"

TMMOB Bodrum Sekreteri Mustafa Erdoğan, Tilkicik Koyu’ndaki usulsüzlükleri SÖZCÜ’ye değerlendirdi: 

-TMMOB bileşeni olan Çevre Mühendisleri Odası buraya zaten dava açtı. Bu dava da kabul gördü. Esastan inceleniyor. Bizim mücadelemiz buradaki olumsuzluklar giderilene kadar devam edecek. 

-Burada ÇED süreci işlemesi gerekirken, proje ek-1’e tabi olması gerekirken, bakanlıktan rapor alınması gerekirken ÇED alınmadan belediye tarafından ruhsat verildi. 

-Davalarla ilgili eleştirel durum ise şöyle: Cennet Koyu’nda Cengiz Holding’e açtığımız dava hala devam ediyor. Yargıtay aşamasında şu anda. Burada da dava sonuçları sonradan gelsin müdahale edilemesin mantığıyla hareket ediliyor. Çünkü rant çok büyük.