Nevşehir Aile Mahkemesi’nin bir ulusal gazeteye Türkiye’de yaşayan Afgan kökenli bir kişinin boşanma davasına ilişkin olarak Türkçe aslı olmaksızın yalnızca Peştun dilinde resmi tebliğ ilanı vermesi tartışmalara yol açtı. 

Bir ulusal gazetede yayınlanan söz konusu ilana yönelik eleştiriler sosyal medyada yayıldı. Gündem olan ilan hukuk çevrelerinde de tepkiyle karşılandı. İlanın Anayasa'nın 10. Maddesi ve Basın İlan Kurumu’nun Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği’ne de aykırı olduğu kaydedildi.

İYİ Parti tartışmalara yol açan ilanı TBMM gündemine taşıdı.İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a “Basın Yayın Kurumu’nun Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği’ne aykırı olan bu işlem Anayasa'nın 10. Maddesi'ndeki ayrımcılık yasağını ihlal eder nitelikte değil midir? Mahkemenin bu işlemiyle ilgili olarak Bakanlığınız herhangi bir idari süreç başlatmış mıdır veya başlatmayı tasarlamakta mıdır” diye sordu.

Poyraz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şunları ifade etti:

“Mahkeme delillerinin veya tebliğ evrakının yabancı dilde takdim veya tanzimi de ancak muhatap olunan mercinin yabancı olması veya Türk uyruğundan olmaması şartıyla mümkündür.  Hülasa, Türkiye’deki tüm kamu kurumlarında tüm işlemler ve yazışmalar, Türkçe yapılmaktadır. Ne taraflar yargılama sırasında keyfince Türkçe dışında bir dilde belge sunabilir, ne de mahkeme başına buyruk biçimde Türkçe dışında bir dilde tebliğ veya herhangi başka bir işlemde bulunabilir. Söz konusu mahkeme ilanı, resmi bir ilan olup, mahkemelerin resmi ilanları basın yayın kurumunun görevi kapsamındadır.  Bir resmi ilanın Türkçe aslı olmaksızın yalnızca yabancı bir dilde yayınlanması ise Basın Yayın Kurumu’nun 01/02/2023 tarih ve 32091 sayılı Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin 24. Maddesi hükmüne aykırıdır.” dedi.

“ANAYASA’NIN 10. MADDESİNDEKİ AYRIMCILIK YASAĞINI İHLAL SÖZ KONUSU DEĞİL Mİ?”

Poyraz, soru önergesinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a şu soruları yöneltti:

“-Türkçe ’den başka dil konuşan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik olarak anadillerinde işlem, ilan veya tebliğ gibi bir uygulama olmadığına göre söz konusu Nevşehir Aile Mahkemesi kararının ilanına ilişkin işlem Anayasa'nın 10. Maddesi'ndeki ayrımcılık yasağını ihlal eder nitelikte değil midir?

-Bakanlığınız mevcut mevzuattan ayrıca resmi yazışmaların Türkçe dışındaki bir dil veya dillerde yapılabilmesi hususunda bir yönerge uygulamakta mıdır?

-Eğer böyle bir durum söz konusuysa, bunun hukuki dayanağı ve uygulama koşulları nelerdir?

-Aksi takdirde, mahkemenin bu işlemiyle ilgili olarak Bakanlığınız herhangi bir idari süreç başlatmış mıdır veya başlatmayı tasarlamakta mıdır?”