Bursluluk sınavı 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Merakla beklenen bursluluk sınav sonuçları için MEB açıklama paylaştı. Bursluluk sınavı sonuçları ardından burs almaya hak kazanan öğrencilerin hesabına Ekim ayı başından itibaren bin 514 lira yatırılacak.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları, 17 Mayıs 2024 Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi "https://www.meb.gov.tr/" üzerinden erişime açıldı.

Bursluluk sınavı sonuçları, öğrenci velisi tarafından talep edilmesi halinde okul müdürlüklerinden mühür ve imzalı şekilde alınarak da öğrenilebilecek.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

BURSLULUK SINAV SONUÇLARINA GÖRE 70 BİN KİŞİ BURS ALDI

Millî Eğitim Bakanlığınca 21 Nisan 2024 Pazar günü 829 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde 3 bin 816 okul ve 58 bin 410 salonda gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın sonuçları açıklandı.
 
Devlet Koruması altında olan ve diğer kanunlarla burs hakkı tanınan ve sınava katılan 4 bin 519 öğrencinin tamamına burs imkânı sağlandı.
 
Sınav sonucuna göre 70 bin öğrenci başarılı olarak burs almaya hak kazandı.

BURSLULUK BURSU NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bursluluk sınav sonuçlarının ardından burs almaya hak kazananların bursları Ekim ayı itibarıyla ödenecek.
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümlerinin gerekliliği, bursluluk sınavının kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayından itibaren ödenir.

BURSLULUK SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK MI?

Sınava katılan İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre
hesaplanacak.

A. Ona öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

B. İOKBS'de soru çözümleri çözümlere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap belirlendi.

C. Her test için yanlış cevapların üçlü biri, doğru cevabın ortaya çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece onun öğrencisi için dört ayrı puan hesaplanır.

C. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci bölümleri bölünerek bir testin saklanması bulunur.

D. Ham puanları, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak testin standart sapması hesaplanır.

e. Testine ait Standart Puanı (SP); Teste ait ortalama ve standart sapmaların tüm toplam ham puanlarının ortalaması 50'ye, standart sapmasını 10'a ulaşan bir dönüşüm işlemi sonunda elde edilir.


F. Test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak bir test ağırlıklı standart puanlar bulunur.

G. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

G. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirleme sonucu, soru/soruların iptal edilmemesi, soru/soruların doğru seçeneklerinin dikkate alınmak üzere değerlendirilmeye bu soru/soruların eklenmesinin yapılması.

H. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptal edilen karar verilen soru/sorular değerlendirmesi devre dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan gösteriminin yeniden saptanması takip edilir.

Ben. Sınava girildiğinde, cevap kâğıdına işaretleme yapılmaya devam eden sınavları değerlendirmeye alınmayacak. 

BURSLULUK SINAVI YENİDEN NİSAN AYINDA

Daha önce öğretim yılı bitmeden yapılan bursluluk sınavları, kapsamlı salgın nedeniyle eylül ayı itibarıyla gerçekleştiriliyordu. Bu yıl 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı sona ermeden yaz tatili sırasında güncel bilgileriyle sınava girilebilmeleri için 21 Nisan 2024 tarihinde, eğitim öğretim yılı tamamlanmadan yapıldı.

BURSLULUK KONTENJAN DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;

a) %10'u “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”e,

b) %5'i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak
çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,

c) %5'i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imamhatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,

ç) %30'u “6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerden Etkilenen Öğrenciler”e,

d) %50'si (a), (b), (c) ve (ç) bentleri dışında kalan öğrencilere 

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

Bursluluk sınavı, Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen bir sınavdır. Bu sınava, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılabildiği ve başarılı olan öğrencilerin burs kazanabildiği bir sınavdır.

Bursluluk sınavı, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenmektedir. Sınav, 81 il ve 927 sınav merkezinde gerçekleştirilmektedir.

Sınavda tüm sınıf seviyelerine 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacaktır. Sınavda sorulan sorular, 4'ü Türkçe, 4'ü Matematik, 2'si Fen Bilimleri, 2'si Sosyal Bilgiler ve 1'i Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi olmak üzere toplam 10 dersten oluşacaktır.

Sınavda başarılı olan öğrencilere, her ay düzenli olarak burs ödenmektedir. Burs miktarı, öğrencinin sınıf seviyesine ve ailenin maddi durumuna göre değişmektedir.

Bursluluk sınavı, maddi durumu yetersiz olan öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamak ve onların eğitimlerine devam etmelerini sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.