Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, eylül ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 876 milyon dolar fazla kaydetti. Altın ve enerji hariç cari fazla eylülde 7 milyar 118 milyon dolar oldu.

Cari denge, ocak-eylül döneminde 40,8 milyar dolar, Ekim 2022-Eylül 2023 döneminde 51,7 milyar dolar açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı eylülde 3 milyar 657 milyon dolar olarak açıklandı.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler eylülde 6 milyar 253 milyon dolar, bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 5 milyar 33 milyon dolar olarak hesaplandı.

Birincil gelir dengesi kalemi 851 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 131 milyon dolar net giriş kaydetti.

DOĞRUDAN YATIRIM KALEMİNDE NET ÇIKIŞ


Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkışlar 337 milyon dolar oldu.

Portföy yatırımları 1 milyar 18 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 263 milyon dolar net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 90 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1 milyar 429 milyon dolar ve diğer sektör 400 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3 milyar 258 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 162 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 252 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 414 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, diğer sektörler ve genel hükümet sırasıyla 1 milyar 632 milyon dolar, 354 milyon dolar ve 152 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 7 milyar 663 milyon dolar net artış oldu.