JAMA Network Open tıp dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, neredeyse tamamen kürtaj yasağı uygulayan bir düzine eyalette, doğum kontrol hapları ve acil doğum kontrol yöntemlerinin aylık reçete oranları, 2023'ün ikinci yarısında, ABD Yüksek Mahkemesi Dobbs V. Jackson'ın federal kürtaj hakkını iptal eden kararından öncesine göre önemli ölçüde düşük çıktı.

Araştırmacılar, bazı aile planlaması kliniklerinin kapatılmasına ve Dobbs'un Haziran 2022'deki kararının ardından hangi seçeneklerin yasal kaldığı konusunda kamuoyunda oluşan kafa karışıklığının bu eğilime katkıda bulunan temel faktörler olduğuna işaret ediyor.

Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Koleji üyesi ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Michael Belmonte, "Bu sorunların hepsinin üreme sağlığı bakımının kapsamına girdiğini kabul etmek gerçekten önemli."

"Bir şey kürtaj bakımına değindiğinde, bunun eninde sonunda düşük bakımı, doğum kontrolü, acil doğum kontrolü ve genel tıbbi sağlık bakımına erişim üzerinde dalga etkileri olacaktır." diyor.

12 VE 14 EYALETLİK GRUPLAR KARŞILAŞTIRILDI

Yeni çalışma için araştırmacılar, Dobbs kararının sızdırılmasından önceki dönem olan Mart-Kasım 2021 ve karardan sonraki Temmuz 2022-Ekim 2023 arasındaki aylık doğum kontrol reçete oranlarındaki eğilimleri izlediler. En kısıtlayıcı politikaları yürürlüğe koyan 12 eyaletlik bir gruptaki oranları, kürtaj politikasının nispeten tutarlı kaldığı 14 eyaletlik bir grupla karşılaştırdılar.

ABD'de doğum kontrol haplarının kullanımı genel olarak düşüş eğiliminde ve diğer araştırmalar, doğum kontrolünün daha uzun etkili bir şekli olan rahim içi araç (RİA) kullanımının onlarca yıldır arttığını gösteriyor ancak reçete doldurma oranı, önceki yıllara göre yaklaşık %4 daha fazla düştü. Yeni araştırmaya göre Dobbs sonrası en kısıtlayıcı yasaların olduğu eyaletlerde bu bekleniyordu.

İncelenen her iki eyalet grubu da - yasak uygulayanlar ve kürtaj politikalarının daha tutarlı kaldığı eyaletler - Dobbs'tan önce benzer bir reçete doldurma oranına sahipti ve her ikisi de kararın ardından başlangıçta bir artış gördü.

Ancak 2023'ün ikinci yarısında, yasak uygulayan eyaletlerde acil aile planlaması için reçete oranı, Dobbs kararından önceki seviyenin yarısından daha azdı, üreme çağındaki her 100.000 kadın için her ay yaklaşık 20 reçeteden sekize düştü. Kürtaj politikalarının tutarlı kaldığı eyaletlerde, oran aslında aynı zaman diliminde 20'den 21 reçeteye şeklinde arttı.

Çalışmanın yazarları, "Bu bulgular, özellikle kürtajın en sıkı şekilde kısıtlandığı eyaletlerde acil doğum kontrol yöntemleri için haplara erişimi koruma ve iyileştirme çabalarına ihtiyaç olduğunu gösteriyor" diye yazdı.