Danıştay Dava Daireleri Kurulu’nun aynı konuda farklı kararlar vermesini ilkokullarda okutulan “Andımız”da, “Devlet Nişanı, Cumhuriyet Nişanı, Liyakat Nişanı”nda bulunan Atatürk kabartması kararlarında gördük. Son karar da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın açtığı dava ile ilgili oldu. Dava Daireleri Genel Kurulu’nda, Yavaş’ın açtığı bir dava lehine sonuçlandı. Ancak, başkan imza aşamasında, daha fazla katılımla bu konunun ele alınması gerektiğini belirtip, dosyayı çekti. Sonra mı ne oldu? Üç üye değişti. Yerlerine yeni üyeler geldi ve bu kez karar da değişti.

Danıştay’ın aynı konuda farklı kararlar vermesi tabii ki yadırganıyor. Yargının yıpratılmamasına hepimizin özen göstermesi gerekiyor. Ama asıl özeni göstermesi gereken, kararlarıyla yargının güvenirliğini artıracak olan da yine yargı mensuplarıdır.

YAVAŞ’IN AÇTIĞI DAVA

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 13 şirket bulunuyor. Şirketlerin yönetim kurullarını genel kurul belirliyor. Genel kurullarda oy kullanacak belediye temsilcilerini Belediyeler Kanunu ve Büyükşehir Belediyeleri Kanu’na göre belediye başkanı belirliyor. Ticaret Mahkemeleri de bu temsil yetkilerine dayanarak karar veriyor.

Yerel seçimlerde İstanbul, Ankara başta olmak üzere büyükşehirleri CHP’ nin kazanması, yıllardır uygulanan sistemde değişikliği getirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, hukuki bir görüşü Ticaret Bakanlığı’na bildirdi. İç Ticaret Genel Müdürlüğü de genelge yayımladı. Buna göre genel kurullarda belediye temsilcisinin başkan değil, meclis tarafından belirlenmesi gerektiğini bildirdi. Böylece, başkanların yetkisi elinden alındı.

Belediyeyi temsilen şirketin genel kuruluna katılacak gerçek kişi temsilcilerinin belirlenmesinde, Belediye Meclisi’nin karar alması gerektiğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan görüş doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğine dair Ticaret Sicil Müdürlüklerine gönderilen genelgenin iptali için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dava açtı. Bakalım, bu davanın seyri nasıl olmuş şimdi onları inceleyelim:

ORTAK KARAR

Yavaş’ın, genelgenin yürütmesinin durdurulması ve iptaline ilişkin açtığı dava Danıştay 8 ve 10. daireleri müşterek kurulu tarafından verilen yürütmenin durdurulması istemini reddetti. Bu karara karşı Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından İdari Dava Daireler Kurulu’na itiraz edildi.

İdari Dava Daireler kurulu, 24 Aralık 2020 tarihinde toplandı. Toplantıya, karar almak için yeterli sayı olan 11 üye katıldı. Yapılan görüşmede 5’e karşı 6 oyla Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin itirazının kabulüne İç Ticaret Genel Müdürlüğü genelgesinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verildi. Yani, dava Büyükşehir Belediyesi lehine sonuçlandı. Ama bitmedi. İlginç bir gelişme yaşandı.

DOSYA GERİ ÇEKİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin itirazının yerinde bulunması üzerine Dava Daireleri Kurulu Başkanı, dosyanın öneminden söz etti ve karar tutanağı üyelerin imzasına açılmadı. Başkan, diğer üyelerin de katılımıyla konunun ele alınması gerektiğini gerekçe gösterdi ve dosyayı geri çekti.

Kurulda, davanın reddi konusunda görüş ortaya koyan üç üye karar lehinde oy kullandı. İdari Dava Daireler Kurulu’ndaki  görevleri sonlandırıldı ve bunlar dairelerine dönerken, yerlerine yeni üyeler görevlendirildi.  Böylece, kurulda çoğunluk sağlanmış oldu.

BU KEZ, RET

Dava Daireleri Kurulu’nun gündemi kurula başkanlık edecek olan Başkanvekilince belirleniyor. Gündem, en az iki gün önce belirleniyor ve üyelere bildiriliyor.

Üye değişimleri tamamlandı, aynı dosya 4 Şubat 2021 tarihinde Dava Daireleri Kurulu’nun gündemine alındı. Bu kez oylamada 6’a karşı 7 oyla belediyenin itirazı reddedildi.  Böylece belediyenin lehine karar veren heyet, üye değişiminden sonra belediyenin aleyhine karar vermiş oldu.

Her ne kadar, Danıştay Kanunu’nda, “Başkanlık Kurulunun görevleri” ni düzenleyen 52/A. maddesinde üyelerin görev yerlerini belirlemenin Başkanlık Kurulu’nun görevi olduğu kurala bağlanmış ise de, maddede açıkça “Zorunlu hallerde” üyelerin dairelerinin değiştirileceği belirtiliyor. Yapılacak bir değişiklikte bu zorunlu halin neden kaynaklandığının ortaya konulması gerekir.

Bu durumda, uyuşmazlığa konu dava dosyasının görüşme süreci ile bu arada kurulun üç üyesinin değiştirilmesi dikkate alındığında, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı dava dosyasının görüşülmesinde, kanuni hakim güvencesi açıkça ihlal edilmiyor mu?