Ticaret Bakanlığı Haziran 2024 dönemine ilişkin öncü dış ticaret verilerini paylaştı.

Buna göre 2024 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 10,6 oranında azalışla 18 milyar 569 milyon dolar, ithalat yüzde 4,1 oranında azalışla 25 milyar 4 milyon dolar oldu.

Böylece dış ticaret açığı yüzde 21,4 artışla 6 milyar 435 milyon dolar oldu.

Haziranda ihracatın ithalatı karşılama oranı 5,4 puan azalarak yüzde 74,3 olarak gerçekleşti.  Enerji verileri hariç tutulduğunda bu oran 4,7 puan azalarak yüzde 85,8 olarak gerçekleşti. Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 8,1 puan azalarak yüzde 89,9 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde dış ticaret hacmi yüzde 6,9 azalışla 43 milyar 574 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE GERİLEDİ

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde ise, ihracat yüzde 2,0 oranında artışla 125 milyar 446 milyon dolar, ithalat yüzde 8,5 oranında azalışla 168 milyar 686 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Böylece ocak-haziran döneminde dış ticaret açığı yüzde 29,5 azalarak 43 milyar 240 milyon dolara geriledi.

Bu dönemde dış ticaret hacmi, yüzde 4,3 oranında azalarak 294 milyar 132 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 74,4 oldu.

EN FAZLA İHRACAT VE İTHALAT YAPTIĞIMIZ ÜLKELER

Bakanlık verilerine göre haziran ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Almanya (1 milyar 494 milyon dolar), ABD (1 milyar 227 milyon dolar) ve İngiltere (973 milyon dolar) oldu. 

En fazla ithalat yaptığımız ülkeler ise sırasıyla; Çin (3 milyar 362 milyon dolar), Rusya (2 milyar 923 milyon dolar) ve Almanya (1 milyar 905 milyon dolar) oldu. 

Haziranda en fazla ihracat yaptığımız ülke grupları sırasıyla; Avrupa Birliği (AB-27) (8 milyar 150 milyon dolar), Diğer Avrupa Ülkeleri (2 milyar 799 milyon dolar) ve Yakın ve Ortadoğu Ülkeleri (2 milyar 778 milyon dolar) olarak gerçekleşti.

En fazla ithalat yaptığımız ülke grupları ise Avrupa Birliği (AB-27) (7 milyar 834 milyon dolar), Asya Ülkeleri (6 milyar 643 milyon dolar) ve Diğer Avrupa Ülkeleri (4 milyar 355 milyon dolar) oldu.

SEKTÖRLERİN İHRACAT VE İTHALAT PAYLARI

Sektörlerin dış payı incelendiğinde ithalatta da ihracatta da e yüksek pay imalat sektöründe oldu.

İmalat sektörü haziranda yüzde 94,4 payla 17 milyar 526 milyon dolar ihracat yaparken yüzde 80,4 payla 20 milyar 95 milyon dolar ithalat yaptı.

Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörünün ihracat payı yüzde 3,6 olurken (667 milyondolar) ithalat payı yüzde 3,5 (876 milyon dolar) oldu.

Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörünün ise ihracat payı yüzde 1,6 (304 milyon dolar); ithalat payı ise yüzde 13,4 (3 milyar 352 milyon dolar) olarak gerçekleşti.