Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli personel alımı için Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Pazartesi günü, 2 bin 392 öğrenci vatandaşımızı daha kamu kurumlarımıza yerleştiriyoruz. Ayrıca kamuda çalışan engelli memur sayımızı, oğlum 21 yılda 12 kat artırarak 68 bin 396'ya çıkarmış." açıklamasında bulunmuştu.

EKPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

EKPSS KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

EKPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI

EKPSS kura (tercih) sonuçları, ÖSYM tarafından https://sonuc.osym.gov.tr/ sayfasında 19 Şubat 2024 Pazartesi günü açıklandı. Adaylar TC kimlik no ve şifre ile sonuç sorgulama işlemini yapabilecek.

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınavında eksiklikler, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet üzerinden veya mobil uygulamalardan öğrenilebilmesi. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

EKPSS SONUCU İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

- Yerleştirme sırasında sınava girilen düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan özellikler arasındaki seçimler kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih patlama.

- Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacaktır. Yerleştirmelerde ayıracak şekilde devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en yüksek eğitim seviyesinde olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınır.

Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasında aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi öncesinde mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana görünürlüğü tanınacaktır.

seçeneğinde devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayların yerleştirmelerde mezun olduğu en üst eğitim seviyesinde olan en yüksek EKPSS puanı kullanacaktır. Yerleştirme işleminde adayların puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir günün ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen adayın üçüncü tercihine yerleştirilmesine çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın oğlu tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu günde herhangi bir kadroya yerleşememiş olacaktır.

KURA İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyinde kuraya tamamlanan günler arasında kura çekilme ile yerleştirme yapılırken;

- Kadrolar için istenen düzey, cinsiyet vb. Özellikler arasındaki parçalar kontrol edilecek, bunlardan herhangi birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecek.

- 657 Sayılı Kanunun 36. maddesine göre 11 inci dereceli kadrolar için ilkokul mezunları kura ile yerleştirme tercihinde bulunamayacak, tercihte bulunsalar dahi bu tercihleri ​​dikkate alınmayacak.

- 657 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre şeffaflık eğitim durumu sonuçta ilköğretim/ortaokul mezunlarına göre belirlenir. İlköğretim/ortaokul mezunlarından adaylardan kura ile çekilen aday, boş kadro bulunan tercihleri ​​arasından en üst sıraya yerleştirilecektir. Tercihleri ​​arasında boş kadro bulunmayan aday yerleştirilmeyecektir. Çekilen kurada, işlem gerçekleştirildikten sonra kura listesi çıkarılacak ve kuraya kalan günler ile devam edilecek. Kura işlemi tercih edilen tüm kadrolara yerleştirme yapılıncaya kadar devam edecektir. İlköğretim/ortaokul mezunlarının kura ile yerleştirme işlemi sonrasında boş kalan kadrolara ilkokul mezunları aynı şekilde kura ile yerleştirilecektir. Özel eğitim iş uygulama merkezi/okulu, ortaokul düzeyindeki dağıtım.

- Kura, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 41 inci maddesine göre Devlet memuru olmak için aranan asgari eğitim şartını haiz eğitim veren kurumlardan mezun olan engellilerden kamu kurumu ve harcamaları tercihlerine göre yerleştirileceklerin bilgileri amacıyla noter huzurunda dikkate alınmalıdır. Kura çekimini, kura için başvuruda bulunan adaylar da izleyebileceklerdir.

- 2020 veya 2022-Kura ile yerleştirme için ÖSYM sistemine başvuru yapmayan adaylar Tablo-1'den tercih edemezler