-Yaşam aydınlığı en büyük mutluluk, karanlığı en koyu acıdır.-

Siyasal dalgalanmalar, kırılmalar, çelişkiler birbirini izliyor. Özellikle iktidarın başındaki yönetici anayasal yansızlığına aykırı parti genel başkanlığını aldırışsızlıkla sürdürüyor. Konuşmalarını, özellikle eleştirilerini ve yanıtlarını bulunduğu katın özgünlüğüne ve düzeyine aykırı biçimde sergiliyor. Anayasal yansızlığına aykırı parti genel başkanlığı temsil ettiği ulusal birlikle bağdaşmıyor. Siyasal içerikli konuşmaları kötü örnekler oluşturuyor. Birleştiriciliği, ulusu temsil görevi siyasal yandaşlıkla, karşı partilere eleştirileriyle gölgeleniyor, hatta kararıyor. Ulusu temsile aykırı yanlı siyasal sözleri dilindeki aykırılıkların güncel dökümü. Ulusu temsil onuru ve sorumluluğun gerektirdiği özen yok. Yandaşlık, karşıtlık, bölücülük ulusu temsil göreviyle asla bağdaşmaz.

Şimdilerde Cumhurbaşkanlığına bir kez daha seçilmek girişiminin siyasal çabaları izlenmekte, Anayasa değişikliği tartışmaları başlatılmaya çalışılmaktadır. Anayasalar ulusal anttır. Kişisel, siyasal ve partizan amaçların alanı ve aracı değildir. Süre bitiminde ayrılmak varken hanedanlık gibi uzatma çabaları demokrasiyle bağdaşmaz. Demokrasi yaz-boz tahtası değildir. Kişisel düşkünlükler (zaaflar) ulusal yararın üstünde olamaz. Anayasal katlar ve konumlar büyük bir özen ve duyarlık gerektirir. Ulusal varlığın hukuksal güvencesi olan Anayasalar yaşam aydınlığının kaynağıdır. Kişisel ve partizan amaçlarla düzenlenemez, değiştirilemez.

Cumhuriyetin aydınlığını, ulusal yaşam istencinin gereklerini gözardı ederek kişisel istek ve tutkularla hukuk yıkımına, kıyımına girişmek, çağdışı düşmekten öte değerler ve ilkeler kıyımıdır. Zamanı, yetkileri, olanakları, koşulları, kurallarla oynayarak siyasal egemenlik kurma çabaları asla hoşgörülemez, bağışlanamaz. Ulusal istenci geçersiz kılacak, gölgeleyecek, kişisel düzene yol açacak girişimlerin geçerli hiçbir yanı yoktur.