ÖNÜMÜZDEKI günlerde güneşmerkezli bakışla önemli kavuşumlar olacak. 11 Mart ve 12 Mart ta-rihlerinde etkili olacak. Venüs-Mars-Plüton üçlü kavuşumu, 13 Mart ve 14 Mart tarihlerinde etkili olacak Merkür-Jüpiter-Uranüs üçlü kavuşumu önümüzdeki haftanın en dikkat çekici dizilimleri olacak. Bu dizilimler sosyal, politik ve ekonomik anlamda önemli gelişmelere, çalkantılara, protestolara ve eylemlere, iletişim sorunlarına, yapay zeka, teknoloji ve bilim alanlarında bazı sorunlara, uzlaşmazlıklara işaret edebilir. Tüm bu alanlarda, uzay bilimlerinde yeni ve farklı bilgiler de ortaya çıkabilir.

GÜNEŞMERKEZLİ ASTROLOJİ NEDİR?

Güneş merkezli haritalar Güneş’i merkeze alarak sisteme bakan astroloji haritalarıdır. Geleneksel Astroloji haritası güneş sistemindeki çeşitli gezegenlere Dünya’nın kendi yörüngesinden göründüğü kadarıyla bakarken, güneşmerkezli haritalar tüm Güneş Sistemi’ne toplu bir bakış imkanı sağlar. Yalnızca kişisel haritaların yorumunda değil, kitle isyanlarının, devrimlerin, borsa piyasalarının ve diğer ekonomik hareketlerin yanı sıra, radyo yayın kesintilerinin ve hava şartlarının değişimlerinin, doğal afetler gibi jeofizik olayların öngörülmesinde de kullanılan, göksel ve dün yasal olaylar ara-sındaki bağlantıyı en verimli şekilde gösteren araçlardan biridir.

DOĞAL AFETLERE DİKKAT!

Doğal afetler açısından dikkatli olunması gereken bir zaman dilimindeyiz. Sismik aktivitede artış muhtemeldir. Ani bastıran yağışlar dolayısıyla su baskınlarına dikkat! Böylesi dönemlerde fırtınalı hava koşulları ve sel afetleri görülebiliyor.

HOŞ GELDİN YA ŞEHR-İ RAMAZAN

Yermerkezli bakışla Balık bur-cundan gezegen geçişlerinin yoğun olduğu günlerdeyiz. 12 Mart Salı günü Venüs de Balık burcuna geçiyor. Güneş’in Neptün’e giderek yakınlaştığı hafta genelinde hassasiyetler artıyor olacak. Manevi değerler de vurgu kazanacak. Tam da Ra-mazan üzerine denk gelmesi de harika oldu! Birbirimizle ilişkilerimizde daha toleranslı, anlayışlı ve şefkatli halde olacağımız bir sürece ihtiyacımız var. Bilvesile hayırlı Ramazanlar diliyorum.

AKIŞTA KALABİLMEK

Güneş-Neptün kavuşumunun etkili olduğu hafta genelinde akışta kalabilmek, etrafımızda gelişen durumlara uyum sağlayabilmek de çok önemli olacak. Kabulleniş, teslimiyet gibi kavramlar öne çıkacak. Bazen olayları yönlendirmeye çalışmak yerine, onları olduğu gibi kabul edebilmek ve akışta kalabil-mek gerekir. İşte biz de tam böylesi bir dönemdeyiz!

KARARLIYSANIZ, GİDİN VE KONUŞUN!

10 Mart’ta Merkür’ün Koç burcuna geçişiyle birlikte düşünsel anlamda kararlılık kazanmaya başlayacağız. Eğer düşüncelerimizden eminsek, kararlıysak, etkili konuşmalar yapmak açısından 11 Mart Pazartesi gününü kullanabiliriz. Düşüncele-rimizi cesur ve net bir şekilde ifade edebiliriz.

İLİŞKİLER FEDAKARLIK İSTER!

12 Mart’ta Venüs’ün Balık burcu-na geçişini deneyimleyeceğiz. Bu geçişle birlikte, karşılıklı ilişkilerde empati ve anlayış da vurgu kazanmaya başlayacak. Tabii karşılıklı fedakarlık göstermek de çok önemli olacak. İlişkilerde yeni adımlar atmak açısından Salı ve Çarşamba günlerini kullanabiliriz.

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

Pazartesi günü boyunca kendimizi güçlü bir şekilde ifade edebileceğimiz bir zaman diliminde olacağız. Eğer düşüncelerimizden eminsek, kararlıysak, etkili konuşmalar yapmak açısından bugünü kullanabiliriz. Düşüncelerimizi cesur ve net bir şekilde ifade edebiliriz.

Salı günü sabah saatlerinde yaralayıcı sözlerden uzak durmamızda fayda var. Malum, dil yarası kolay geçmiyor. İlişkiler gezegeni Venüs Balık burcuna geçiyor. Bu geçişle birlikte, karşılıklı ilişkilerde empati ve anlayış da vurgu kazanmaya başla-yacak. Tabii karşılıklı fe-dakarlık göstermek de çok önemli olacak. Öğle saatleri ve sonrasında güç, efor ve cesaret gerektiren işlere girişebiliriz.

Çarşamba gününün ilk yarısında gergin bir atmosferde ola-biliriz, riskli ve tehlikeli işler-den uzak durmamızda fayda var. Şartlar değişken ve güvenilmez olabilir. Akşam saatlerinden itibaren daha stabil bir atmosferde olaca-ğız. Sağlıklı kararlar almak açısından kullanabiliriz.

Perşembe günü sağlam-lık ve kalıcılık arzusunda olduğumuz bir gündeyiz. Ama bunu sağlamakta zorla-nabiliriz. Beklenmedik yön ve durum değişikliklerine, sert ve sarsıcı etkilere açık bir zaman dilimindeyiz. Doğal afetler açısından da bugüne dikkat çekmemizde fayda var. İlişkiler ve mane-vi konular açısından akşam saatlerinden sonrası daha verimli gözüküyor.

Cuma günü iletişim, haberleşme, bilgi aktarımı konusunda harekete geçebi-liriz. Önemli görüşme ve yazışmalarımız, toplantılarımız için günün ikinci yarısını tercih edebiliriz. Ama kişisel bakım, alışverişler açısından uygun bir günde değiliz.

Cumartesi günü iş birlikleri, sağlık ve şifa ile ilgili konular açısından verimli gözüküyor. Güç, efor ve cesaret gerektiren iş ve girişimler, önemli yazışma ve konuşmalar, toplantılar, alışverişler için günün ikinci yarısını kullanabiliriz.

Pazar günü-nün ilk yarısında yanılgılara, yanıltılmaya ve hayal kırıklıklarına açık olabiliriz. Farkında olalım! Günün ikinci yarısı boyunca ev, yerleşim, yuva, ailevi ko-nular açısından verimli bir zaman diliminde olacağız. Etrafımızda gelişen durum-lara uyum sağlayabilmek de çok önemli olacak. Bazen olayları yönlendirmeye ça-lışmak yerine, onları olduğu gibi kabul edebilmek ve akışta kalabilmek gerekir. İşte biz de tam böylesi bir gündeyiz!