Zamanın değeri yalnız yaşamakla değil yaşatmakla bilinir.-

Dünyaya gelişten ayrılışa geçen süreyle yaşamın ölçüsü olarak değer­lendirilen zamanın en değerli varlık kuşağı olduğunu çoğumuz, çoğu kez unuturuz, anlamını önemseme­yiz. Oysa hepimizi kucaklayan bir Tanrı sıcaklığıdır. Özellikle öğrencilik yıllarıyla askerlik döneminde hemen geçmesini ister, değerlendirmesinde kusurlara düşeriz. Zaman hepimiz için en verimli başyastığıdır. Düşün­celerin, düşlerin, hayallerin, istem ve tepkilerin ortamıdır, değeri az bilinen bir kaynaktır. Öğrencilik yıllarının yitiminin iç burukluğu verdiği yitikler dönemidir. Genelde çok kimsenin iyi kullanmamaktan, değerini bilme­mekten sonradan yakınıp pişmanlık duyduğu bir yaşam sürecidir.

Zamanı değerlendirmek ve süslemek bir yaşam becerisidir, benzersiz bir kazanımdır. Ger­çek güç ve kaynak da budur. Gelir, ünvan, süs geçici cilalar­dır. İnsanlık değerlerinin ön­celiği her şeyin üstündedir. Bu nedenle tutum ve davranışlar­da, yaklaşım ve karşıtlıklarda çok özen göstermek yadsınmaz bir önem ve değer taşımakta­dır. Ne yazık ki insanların birbirinin değerini yeterince bildiğini, yaşam katkılarının önemlerini bir bilinç öğesi saydıklarını yeterince görmü­yor, yaşamıyoruz.

Gelişten gidişe (doğumdan ölüme) geçen yaşam süreci tüm canlıların varlık değeridir. Tanrı’nın beşiği olan doğa hepimizi kucaklayan bir yaşam sıcaklığıdır. Ancak birbirimize karşı tutum ve davranışlarımızdaki kimi aykırılıklar kimi yetersizlikler üzücü yaşam karanlıklarıdır. Hele çoğu an­lamsız, çoğu gereksiz, çoğu sakıncalı ilişkiler insanlık tepkilerine neden olan yanlışlıklar, çözülmelerdir. Ya­şam aydınlığı yakınlıkların, dayanış­manın değer bilmenin kazanımıdır. Zaman en benzersiz yaşam kuşağı, yaşara sargısı, başyastığıdır.

YENİ YAYINLARDAN

Tanınmış, seçkin yazar SERRA MENEKAY’ın Şefika, İğne Oyası, Kıvılcımdan Aleve, Doktor Elması adlı yeni kitapları Galeti Yayıncılık ürünü. Kendisini kutluyor, başarıları­nın sağlıkla sürmesini diliyorum.

BAYRAM MESAJI

Yurttaşlarımızın bayramlarını engin mutluluk içinde geçirmelerini diliyorum.