Türkiye Tiyatro Vakfı kuruldu

Yaklaşık bir buçuk yıldır çalışmalarını sürdüren ve adını ilk kez Enka Kültür Sanat’ın ev sahipliğinde yapılan “Bize Bir Tiyatro Müzesi Gerek” başlıklı panelde duyuran Türkiye Tiyatro Vakfı, Aralık 2019’da kuruldu. Ağırlıklı olarak tiyatrocu, oyuncu ve akademisyenden oluşan Kurucular Kurulunun başkanlığına Esen Çamurdan seçildi.

Türkiye Tiyatro Vakfı kuruldu

Vakıf yaptıkları açıklamada ana hedeflerinin, Türkiye tiyatrosunun ilk ve tek belleğini barındıracak olan Türkiye Tiyatro Müzesini İstanbul'a kazandırmak olarak belirtti. Vakıf kuruluş gerekçesini şöyle aktardı: “Başta İstanbul gibi köklü bir tiyatro geçmişi olan bir kentte ve genel olarak ülkemizde tiyatro belleğinin hızla yok olması, çeşitli kültür ve eğitim kuruluşları da içinde olmak üzere, toplumun büyük bir kesiminin tiyatro kültür mirasımıza uzak duruşu, dolayısıyla ona sahip çıkılmaması ve kalıcılığın sağlanamaması nedeniyle yaşanılan değer yitimi”

TİYATRONUN TÜM UNSURLARI BİRLİKTE

Türkiye Tiyatro Vakfı, Türkiye Tiyatro Müzesi'nin önemine ilişkin olaraksa şunları söyledi: “Sahipleriyle birlikte yiten, dağılan belgelere ve her türlü tiyatro öğesine (kostüm, dekor çizim ve maketleri, aksesuarlar vb.) sahip çıkmakla işe başlayacak olan Türkiye Tiyatro Müzesi dünden bugüne kalanları araştırmak ve günyüzüne çıkarmakla yetinmeyip bugünden yarına kalacakları da kayıt altına alacak. Ayrıca Türk tiyatrosuna önemli katkıda bulunmuş Ermeni, Rum ve Yahudi topluluklarının tiyatro kültürünü tüm katmanlarıyla bir araya getirmek ve görünürlüğü sağlamak için de çalışmalar yapılmakta. Geleneksel Türk tiyatrosu da müzede hak ettiği yeri alacak, konuyla ilgili her türlü belgeye ve yaşayan ustalara ulaşmak, bu alanda kapsamlı araştırma ve yayın yapmak öncelikli tasarılar arasında bulunmakta.”

Loading...