Sözcü Plus Giriş
GALERİ Anadolu'nun en önemli antik kentlerinden Laodikeia 3 Ağustos 2020 13:38
1 Laodikeia Antik Kenti, Denizli’nin 6 km. kuzeyinde yer alıyor.
2 Helenistik kent, M.Ö. 3. yy.’ın ortalarında Seleukos Kralı II. Antiokhos tarafından karısı Laodike adına kurulmuş.
3 M.Ö. 130-129 yılında ise bölge tamamen Roma’ya (önce Cumhuriyet, sonra İmparatorluk) bağlanmış.
4 Hristiyanlığın ilk 7 kilisesinden birine sahip olan kent, Erken Bizans Dönemi’nde metropollük seviyesinde dini bir merkez haline gelmiş.
5 Laodikeia’da yapılan kazı çalışmaları, Erken Kalkolitik Dönem (Bakır Çağı) M.Ö. 5500’den M.S. 7. yy.’a kadar kesintisiz yerleşimlerin varlığını ortaya koymuştur.
6 Laodikeia, önemli arkeolojik kalıntılara sahip.
7 Yaklaşık 5 kilometrekarelik alana yayılan Laodikeia’nın önemli ve günümüze kadar gelebilen yapıları içinde; Anadolu’nun en büyük stadyumu (ölçüleri 285x70 m.), 2 tiyatrosu, 4 hamam kompleksi, 5 agorası, 5 nymphaeumu, 2 anıtsal giriş kapısı, Bouleuterionu, tapınakları, Peristylli evleri, Latrina, kiliseleri ve anıtsal caddeleri sayılabilir.
8 Kentin dört tarafını ise nekropol alanları çeviriyor.
9 Laodikeia, Hıristiyanlık dünyası için çok önemli. Çünkü kent M.S. 4. yy.’dan itibaren Kutsal Hac Merkezi olma gibi dinsel bir özelliğe sahip olmuş.
10 Bu nedenle İncil’de adı geçen ve Laodikeia Kilisesi adına vahiy gönderilen bir kentte Laodikeia Kilisesi’nin ortaya çıkarılması, bu kutsallığı bir kat daha artırmakta.
11 Kilise, Büyük Constantinus zamanında (M.S. 306-337), Hristiyanlığın M.S. 313 yılında Milano Fermanı ile serbest olmasıyla birlikte yapılmış.
12 Bu yönüyle Hıristiyanlık dünyasının en eski ve en önemli kutsal yapılarından biri olma özelliğini koruyan yapı bir hac kilisesi.
13