Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Bitlis’in gezilecek tarihi ve turistik yerleri…
Bitlis’in gezilecek tarihi ve turistik yerleri…
Bitlis, Hurrililer, Mitanniler, Asurlular, Babilliler, Medler, Persler Makedonyalılar, Romalılar ve Bizanslılar'ın hakim olduğu dönemlerin ardından Hazret-i Ömer'in fethinden sonra, on üç asırdır Müslüman devletlerin elinde bulunan bir serhat şehridir. Tarihi M.Ö. 7000 yıllarına kadar giden Bitlis'in tarihi ve turistik yerlerine göz atalım...
Seyahat 9 Nisan 2018 - 15:38

Günümüzde kullanılan isminin nereden geldiği kesinlikle bilinmeyen Bitlis, tarih boyunca değişik isimlerle anılmıştır. Asurlular Bit-Liz, Persler ve Yunanlılar Bad-Lis veya Bad-Lais Bizanslılar Bal-Lais-on Babaleison veya Baleş Araplar Bad-Lis Ermeniler Pageş veya Pagişi olarak kullanmışlardır. Anadolu'da işgal edilen vilayetler içinde istiklaline kavuşan ilk şehir olan Bitlis’in gezilecek tarihi yerleri ile ilgili hazırladığımız yazımızı okumanızı tavsiye ediyoruz…

BİTLİS KALESİ

İl merkezindeki çarşının hemen dik yamacında, Bitlis Suyu kollarından iki derenin birleştiği yerdedir. M.Ö. 312 tarihinde Büyük İskender'in emri ile kumandanlarından Leys Bedlis tarafından inşa ettirilmiştir. Kale dörtgen biçimindedir. Doğusunda yüksek bir burç vardır. İdamına karar verilenlerin buradan aşağıya atılmasından dolayı “Kanlıkule” denilir. Kalenin yüksekliği 20-30, duvar genişliği 4-6 metredir. Eskiden kale içerisinde üç yüz evle Han Sarayı vardı. Ayrıca kalede erzak, malzeme ve cephane dolu mağaralar bulunuyordu.

NEMRUT KRATER GÖLÜ sözcü ile ilgili görsel sonucu

NEMRUT KRATER GÖLÜ

Sönmüş bir volkan olan Nemrut Dağı'nın 2.935 metrelik zirvesinde yer alan Nemrut Krater Gölü, Tatvan İlçe sınırları içerisinde yer alıyor. Zirvede ikisi devamlı, üçü mevsimlik olmak üzere beş göl bulunmaktadır. Burası Büyük İskender'in keşfettiğine inanıldığından dolayı “Büyük İskender'in Cenneti” olarak da biliniyor. Boyutları bakımından kendi türünde dünya ikincisi Türkiye’nin de en büyük krater gölüdür. Gölün 150 metre kadar doğusunda çeşitli hastalıklara iyi geldiğine inanılan sıcak buhar yarıkları bulunuyor.

ahlatmezarligiiha
İHA

AHLAT MEZARLIĞI

“Anadolu’nun tapusu” olarak bilinen Ahlat ilçesinde bulunan ve Selçuklulara ait olan bir mezarlıktır. Dünyada Müslümanlara ait en büyük mezarlık olarak da bilinmektedir. Mezarlığın yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alan kapladığı söylenmektedir. Bölgede 8 bin adet mezar taşı yer almaktadır. UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası geçici listesinden, asıl listeye alınması için çalışmalar sürüyor.

İSLAHİYE MEDRESESİ

Bitlis merkezde bulunan medrese, Selçuklular tarafından 1216 yılında inşa edilmiştir. Medresenin kitabesindeki bilgilere göre 1589 yılında Bitlis Hanı 5. Şerefhan tarafından onarım görmüştür. Dikdörtgen bir yapıya sahip olan medresenin düz bir damı bulunmaktadır. İshaliye Medresesi’nin bahçesinde bir türbe bölümü yer almaktadır. Restore edildikten sonra arkeoloji müzesi olarak kullanıma açılmıştır.

EL AMAN HAN

Bitlis Rahva Ovasında yer alan El Aman Hanı, 16. yüzyılın ikinci yarısı Osmanlı mimarisi örneklerindendir. Gelen geçen yolcu ve kervanlara sığınak ve konaklama hizmeti sağlamak amacıyla yapılan han külliye görünümünde bir kervansaraydır. Zaman içinde bu külliyenin bazı bölümleri yıkılmıştır. Osmanlı Devletinin Van Beylerbeyi Köse Hüsrev Paşa tarafından bir hayrat olarak yaptırılmıştır. Günümüzde halka açık sosyal tesis olarak kullanılmaktadır.

ABDURRAHMAN GAZİ TÜRBESİ

Ahlat'ta bulunan bu türbe Sahabe-i Kiramdan olan Abdurrahman Gazi’ye aittir. Hz. Ömer zamanında 641 yılında bölgeyi fethetmekle görevlendirilen El-Cezire Komutanı İyaz Bin Ganem komutasında olup Ahlat'ın fethi sırasında burada şehit düşmüştür.

emirbayindirkumbeti1

EMİR BAYINDIR KÜMBETİ

Emir Bayındır Kümbeti, İkikubbe mahallesinde Ovakışla yolu üzerinde yer almaktadır. XV yy. sonunda 1481’de yapılmış olan Kümbet, Akkoyunlu Hükümdarı Rüstem ve Bayındır’a aittir. Kaide kısmı üzerindeki gövdesiyle diğer bütün Ahlat kümbetlerinden ayrılan eser, sanat tarihi açısından Ahlat Kümbetlerinin içinde en ilgi çekici olanıdır.

Son güncelleme: 16:29 - 09.04.2018