Bebeklerin aşı takvimi: Ne zaman hangi aşı yapılır?

Bütün çocuklar doğar doğmaz takvime uygun bir şekilde aşılanmaya başlanmalıdır. Bebeklerin vücudunda bağışıklık sağlanması istenilen hastalığın bakterisi/virüsü ufak dozlarda bebek aşı takvimine uygun olarak verilir. Peki, ne zaman hangi aşı yapılır? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Bebeklerin aşı takvimi: Ne zaman hangi aşı yapılır?

Aşı takvimi; T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen, çocuğunuzun içinde bulunduğu aya veya yıla göre yaptırılması gereken aşıların periyodunu belirleyen bir takvimdir. Şimdi, bebeklere hangi aşı ne zaman yapılır gelin hep birlikte öğrenelim…

AŞI NEDİR?

İnsan ve hayvanlarda hastalık yapma yeteneğinde olan virüs, bakteri v.b. mikropların hastalık yapma karakterlerinden arındırılarak ya da bazı mikropların salgıladığı zehirlerin (toksinler) etkilerinin ortadan kaldırılarak, geliştirilen biyolojik maddelere aşı denir. Aşı takvimi ile çocuğunuzun sağlığı için gerekli aşıları takip edebilir, hiçbir aşı dönemini kaçırmazsınız.

BEBEKLERİN AŞI TAKVİMİ

Bebekler aşı takvimine göre doğumdan hemen sonra Hepatit B aşısının ilk dozunu olur. Hepatit B, sarılık olarak da bilinen karaciğer üzerinde oluşan bir hastalıktır. Yenidoğan döneminde bu hastalığa geçici olarak maruz kalan bebek sayısı fazladır. Düzenli bakım ve tedavinin ardından sağlıklarına hızlı bir şekilde kavuşurlar. 2 kg'ın altında doğan bebeklerin aşıları bir süre geciktirilebilir.

İŞTE AŞI TAKVİMİ

1. Ay: Aşı takvimine uygun olarak Hepatit B aşısının ikinci dozu uygulanır.

2. Ay: Bebek rutin kontrolü sırasında bebeğinizin 3 farklı aşı olması gerekmektedir. Bunlar BCG (Verem aşısı), KPA ve 5'li karma aşı'dır. BCG, yani verem aşısı, tüberküloza sebep olan mikroorganizmaya bağışıklık sağlanması için uygulanır. Bazı bebeklerde aşı yapılan yerde ufak bir iz oluşabilir. Karma aşının içeriğinde ise difteri, aselüler boğmaca, tetanoz, inaktif polio ve hemofilus influenza tip B aşısı içermektedir. Bebeğiniz difteriye, yeni doğan tetanozuna ve aselüler boğmacaya karşı antibadiler üretecektir. İnaktif polio aşısı, çocuk felci aşısıdır. Hib, yani hemofilus influenza tip B aşısı, bebekleri menenjite karşı korumak için uygulanan bir aşıdır. KPA, konjüge pnömokok aşısı ile bebeğiniz pnömokok bakterisinin sebebiyet verdiği menenjit, orta kulak iltihabı ve zatürreye karşı bağışıklık kazanır.

4. Ay: Bebek verem aşısı dışındaki bir önceki aşılarının ikinci dozlarını alır. 5'li karma aşı ve KPA aşıları uygulanır.

6. Ay: Bebeğiniz Hepatit B aşısının üçüncü dozunu ile 4. ayda uygulanan 5'li karma aşı ve KPA aşılarının üçüncü dozlarını tekrar alır. Ayrıca kendisi için çok da yeni olmayan bir aşı ile tanışır. OPA, daha önceden ve bu ayda da olduğu İPA, yani, inaktif polia aşısı ağızdan damla olarak tekrar verilir. Böylece aşı takvimi için ilk 6 ay tamamlanmış olur.

12. Ay: Bebeğe KPA'nın son ve rapel dozunu uygulanır. Bu ayda yeni bir aşı ile daha karşılaşacak olan bebeğe KKK, (kızamık-kızamıkçık-kabakulak) aşısı yapılır. Su çiçeği aşısı da bu ayda uygulanana aşılardandır.

18. Ay: 5'li karma aşı'nın son ve rapel dozu uygulanır. Bir sene önce yapılmış olan OPA'nın ikinci dozu uygulanır ve ilk olarak Hepatit A aşınızın ilk dozu vurulur. Daha önceden Hepatit B aşısı olan bebeğiniz hepatit hastalığının farklı bir formu olan hepatit A'ya karşı da bağışık kazanır.

24. Ay: Bu ay sadece bir sene önce almış olduğu Hepatit A aşısının ikinci dozu uygulanır.

AŞI İLE ÖNLENEBİLECEK HASTALIKLAR

Hepatit B

Hepatit B hastalığı, hepatit B virüsünün neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Hastalık belirti ve bulguları, erişkinlerde bebekler veya çocuklardan daha sık meydana gelir. Yetişkinlerin yaklaşık %50'sinde hastalık etkeni olan virüsle temas ettikten 45-160 gün (ortalama, 120 gün) sonra belirtiler görülebilir.4

Hepatit B aşısı, bebeklerde ilk dozu doğumdan sonraki ilk 72 saat içinde, tercihen 24 saat içinde uygulanmalıdır. 1. ayın sonunda 2. doz ve 6. ayın sonunda da 3. dozu uygulanır. 3 doz hepatit B aşısından sonra yetişkinlerin %90'dan fazlasında, bebek-çocukların ve 19 yaşa kadar olan kişilerin %95'inde koruyuculuk sağlanır.

Verem (Tüberküloz)

Verem, Mycobacterium tuberculosis bakterisinin yol açtığı bulaşıcı bir hastalıktır. Verem mikrobu sıklıkla hava yoluyla bulaşır. Tedavisi mümkündür. Ülkemizde tedavisi, ilaçları, takibi ücretsizdir. Tedavi olmayan, tedavisini düzenli sürdürmeyen hastalarda öldürücü olabilir.5

BCG aşısı, aşı takvimine göre doğumdan 2 ay sonra yani 3. ayda uygulanır.

Difteri

Difteri, Corynebacterium diphtheriae adlı mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkan ciddi sonuçlara, ölümlere yol açabilen bir hastalıktır.7

Bebeklerde “Beşli Karma Aşı” ile 2. ayda, 4. ayda, 6. ayda ve 18. ayda uygulanır. Aynı zamanda ilköğretim 1. sınıf ve 8. sınıfta uygulanır. Yetişkinlerde uygun aralıklarla yapılmış 3 doz veya bebeklerde karma aşı içinde yapılan 4 doz difteri aşısı ile %95'ten fazla koruyuculuk sağlanır.

Boğmaca

Boğmaca, her yaştaki duyarlı bireyi etkileyen, özellikle çocukluk çağında ve 5 yaşından küçük çocuklarda ağır seyreden akut, bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır. En tipik belirtisi boğulurcasına olan aralıksız öksürük nöbetleridir.8

Boğmaca, “Beşli Karma Aşı” ile 2. ayda, 4. ayda ve 6. ayda uygulanır. Ayrıca 18. ayda uygulanan bir tekrar dozu vardır. Toplamda 4 doz uygulanır. İlkokul 1.sınıf öğrencilerine uygulanan bir doz daha mevcuttur. İlkokulda yapılan uygulama “Dörtlü Karma Aşı (Difteri, Boğmaca, Tetanoz, Çocuk Felci) şeklinde yapılır.

Tetanoz

Tetanoz; Clostridium tetani denilen bakteri tarafından oluşturulan bir enfeksiyondur.

Tetanoz aşılaması Td (difteri-tetanoz) aşısı olarak primer dozu uygulama zamanına göre 0-1-6 olmak üzere 3 doz olup 10 yılda bir hayat boyu hatırlatma dozlarıyla devam ettirilir.9

Çocuk felci

Çocuk felci, genellikle 15 yaşından küçüklerde görülmekle beraber, nadir olarak 15 yaşının üzerindeki bireylerde de görülen, bacaklarda ve daha az kollarda felce neden olan bulaşıcı bir hastalıktır.

İnaktif Çocuk Felci aşısı (İPA), 2. ayını, 4. ayını, 6. ayını ve 18. ayını tamamlayan bebeklere toplam 4 defa olmak üzere “Beşli Karma Aşı” içerisinde uygulanmaktadır. İlköğretim 1. sınıfta olan çocuklara da “Dörtlü Karma Aşı” içerisinde yapılmaktadır.

Kızamık

Kızamık hastalığı çocukluk yaş grubunda daha sık olmak üzere her yaşta görülebilen bulaşıcı bir hastalıktır. Kızamık hastalığına kızamık virüsü neden olur. 11

Kızamık aşısı, çocukluk dönemi aşı takviminde KKK (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak) şeklinde, 12. ayda ve ilköğretim 1. sınıfta olmak üzere iki doz olarak uygulanmaktadır.

Kızamıkçık

Kızamıkçık, kızamıkçık virüsünün neden olduğu çocuklarda sıklıkla hafif geçirilen bir enfeksiyondur. Kızamıkçık hastalığında döküntü, hafif ateş, boğaz ağrısı, lenf bezlerinde şişme ve burun akıntısı görülebilir. 12

Kızamıkçık aşısı, çocukluk dönemi aşı takviminde KKK (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak) şeklinde, 12. ayda ve ilköğretim 1. sınıfta olmak üzere iki doz olarak uygulanmaktadır.

Kabakulak

Kabakulak, kabakulak virüsünün neden olduğu, hafif ateş, tükürük bezlerinde ve lenf bezlerinde şişme, baş ağrısı, kas ağrısı, yorgunluk ve iştahsızlık belirtileri görülen bulaşıcı bir hastalıktır.

Kabakulak aşısı, çocukluk dönemi aşı takviminde KKK (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak) şeklinde, 12. ayda ve ilköğretim 1. sınıfta olmak üzere iki doz olarak uygulanmaktadır. 13

Pnömokokal hastalıklar

Pnömokok hastalıkları, pnömokok isimli bakterinin neden olduğu ciddi ve ölümcül olabilen hastalıklardır. Pnömokok bakterisi, hafif olarak değerlendirilebilecek hastalıklardan, ciddi, ölümcül olabilen kan zehirlenmesi ve menenjite kadar çok çeşitli hastalıklara, yaşam boyu sakatlığa da neden olabilir.

Konjuge pnömokok aşısı, pnömokok bakterilerin 13 tipine karşı etkilidir ve 2. ay, 4. ay ve 12. ayda olmak üzere 3 doz uygulanır.

Bebeklerde diş çıkarma ne kadar sürer? Ne iyi gelir? İlginizi Çekebilir Bebeklerde diş çıkarma ne kadar sürer? Ne iyi gelir? Bebeklerde konak nasıl temizlenir? İlginizi Çekebilir Bebeklerde konak nasıl temizlenir? Bebekler kaç aylıkken konuşur? Bebeklerde konuşma ne zaman başlar? İlginizi Çekebilir Bebekler kaç aylıkken konuşur? Bebeklerde konuşma ne zaman başlar?
Loading...