Türkiye’de en çok suriyeli gelin, alman damat var

TÜİK 2019 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini yayınladı. Teşvikler ve her türlü desteğe rağmen evlenen çiftlerin sayısı 2018 yılında 554 bin 389 iken 2019 yılında yüzde 2,3 azalarak 541 bin 424, boşanan çiftlerin sayısı 2018 yılında 143 bin 573 iken 2019 yılında yüzde 8,0 artarak 155 bin 47 oldu. Son bir yıl içindeki boşanma olaylarından 139 bin 660 çocuk etkilendi. Yabancı gelinlerde başı Suriyeliler çekerken, yabancı damatta ise Almanlar ilk sırada yer aldı.

Türkiye’de en çok suriyeli gelin, alman damat var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı evlenme, boşanma, ortalama evlilik yaşı, yabancı evlilikler ile bunları Avrupa ülkeleriyle kıyaslayan istatistikleri açıkladı. Teşviklere rağmen önceki yıla göre boşanmalar yüzde 8 artarken, evlenenler yüzde yüzde 2,3 azaldı. TÜİK açıklamasında boşanmaların yüzde 36'sının evliliğin ilk beş yılında gerçekleştiğini, ülke genelindeki son bir yıl içindeki boşanmalardan 139 bin 660 çocuğun etkilendiğine dikkat çekildi. Yabancı evliliklerde gelinlerin yüzde 14.5'ini Suriyeliler oluşturdu.

EVLENEN ÇİFT SAYISI 541 BİN 424

TÜİK verilerine göre evlenen çiftlerin sayısı 2018 yılında 554 bin 389 iken 2019 yılında yüzde 2,3 azalarak 541 bin 424 oldu. Boşanan çiftlerin sayısı ise 2018 yılında 143 bin 573 iken, 2019 yılında yüzde 8,0 artarak 155 bin 47 oldu. Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2019 yılında erkeklerde 27,9 iken kadınlarda 25,0 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,9 yaş olarak gerçekleşti.

EN ÇOK EVLENME AKSARAY'DA

Evlenme hızının 2019 yılında en yüksek olduğu il binde 7,89 ile Aksaray oldu. Bu ili binde 7,86 ile Adıyaman, binde 7,77 ile Kilis izledi. Evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,45 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 4,93 ile Tunceli, binde 5,19 ile Bayburt izledi. Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin evlenme hızları incelendiğinde, 2017 yılında en yüksek kaba evlenme hızının olduğu ülke binde 7,5 ile Litvanya oldu. Litvanyı'yı binde 7,3 ile Romanya ve binde 7,1 ile Türkiye izledi. En düşük kaba evlenme hızının olduğu ülke ise binde 3,1 ile Slovenya oldu.

YABANCI DAMAT ALMAN, GELİN SURİYELİ

Toplam evlenmeler içinde yabancı kişiler ile evlenme oranları yıllara göre incelendiğinde,yabancı damat oranına göre yabancı gelin oranının arttığı görüldü. Yabancı gelinlerin sayısı 2019 yılında 23 bin 264 olup toplam gelinlerin yüzde 4,3'ünü oluştururken yabancı damatların sayısı 4 bin 580 olup toplam damatların yüzde 0,8'inde kaldı. Yabancı damatlar uyruklarına  göre incelendiğinde, yüzde 31,0 ile Alman damatlar birinci sırada yer aldı. Alman damatları yüzde 16,4 ile Suriyeli damatlar ve yüzde 6,8 ile Avusturyalı damatlar izledi. Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, yüzde 14,5 ile Suriyeli gelinler birinci sırada yer aldı. Suriyeli gelinleri yüzde 11,7 ile Azerbaycanlı gelinler ve yüzde 10,5 ile Alman gelinler izledi.

EN YÜKSEK BOŞANMA İZMİR'DE

Boşanma hızının 2019 yılında en yüksek olduğu il, binde 2,95 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2,88 ile Antalya, binde 2,71 ile Muğla izledi. Boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,25 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,33 ile Siirt ve Muş izledi. Boşanma hızı 2017 yılında binde 1,6 olan Türkiye, Avrupa Birliği üyesi 12 ülke ile beraber Avrupa Birliği ortalamasının altında
yer aldı.

BOŞANMALARIN YÜZDE 36'SI İLK BEŞ YILDA

Boşanmaların 2019 yılında yüzde 36,0’ı evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 20,6’sı ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti. Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2019 yılında 155 bin 47 çift boşanırken, 139 bin 660 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Çocukların velayetinin 2019 yılında yüzde 76,0’ı anneye, yüzde 24,0’ı babaya verildi.