AK Parti Can Atalay’la ilgili kararından ötürü AYM ile Yargıtay arasında çıkan yetki krizini fırsata çevirmek istiyor. AYM kararlarından rahatsızlığını saklamayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı ilk açıklamada Yargıtay’a hak vererek, tutumunu belli etti. Hatta AK Parti içinden AYM’yi destekleyenleri eleştirdi. Erdoğan, ikinci açıklamasında hakem rolünde olduklarını belirtirken, “Gerekirse anayasa ve yasa değişiklikleri dahil tüm yöntemler kullanarak, tekrar böyle bir tartışmanın ortaya çıkmaması için gerekenleri yapacağız” şeklinde konuştu.

KISITLAMA GETİRİLECEK 

İddiaya göre… Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aklında AYM’nin bireysel başvuru hakkını yasa çıkararak, sınırlamak var. Bu çerçevede, Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un bireysel başvuru hakkını düzenleyen 50. maddesinde değişikliğe gitmek istiyor. Bu maddenin 2. fıkrasını değiştirerek, bir hak ihlali durumunda yalnızca tazminata karar verme yetkisi tanınacak. Ancak AYM’nin “İhlal sonuçlarını ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yapmak üzere dosya ilgili mahkemeye gönderilir” hükmünün kaldırılması düşünülüyor. Bu maddenin ikinci fıkrası şöyle: Tespit edilen ihlal bir mahkeme kararından kaynaklanmışsa, ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için dosya ilgili mahkemeye gönderilir. Yeniden yargılamada hukuki yarar bulunmayan hâllerde başvurucu lehine tazminata hükmedilebilir veya dava açılması yolu gösterilebilir. Yeniden yargılama yapmakla yükümlü mahkeme, Anayasa Mahkemesinin ihlal kararında açıkladığı ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde mümkünse dosya üzerinden karar verir.

Ak PARTİ’DE RAHATSIZLIK

Bu arada Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un hak ihlaline karar veren AYM üyelerini neo liberal, 3. Ceza Dairesi üyelerini milli ilan etmesi AK Parti’de rahatsızlık yarattı. Üst düzey bir AK Partili isim “Yargıyı milli olan ve olmayan diye ayırmayı riskli buluyorum. Düne kadar Cumhur İttifakı tırnak içerisinde milliydi, karşı taraf milli değildi. Şimdi de Cumhur İttifakı’nın yarısı milli, yarısı gayrı milli. AYM’yi eleştiriyorum, bu başka birşey. Bunun karşısındaki görüşü hayır milli değil demek çok başka birşey. O ifadeleri isabetli bulmuyorum” diyor.

Sorunun çözümü yeni bir anayasa yapmaktan geçiyor


Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin,  Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay kararına uymamasını değerlendirdi. Yüksek mahkemeler arasında astlık üstlük ilişkisinin olmadığını söyleyen Tunç, “Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay yüksek mahkememiz arasında çıkan, aslında uzun süredir devam eden sorunun kaynağı Anayasa. İleride daha fazla sorunlara neden olmadan, yeni anayasa çalışmalarımıza hız vermemiz gerekiyor”  dedi. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’nın (ATGV) Yargı Teşkilatı toplantısında konuşan Tunç, sorunu hukuk içinde çözmenin mümkün olduğunu belirtti.

Bakan Tunç, “Sorunun çözümü, yeni bir anayasa. Demokratik kuşatıcı bir anayasa ile bu tür çelişkileri ortadan kaldıracak değişiklikleri gecikmeden yapmamız gerekiyor. Bizim TBMM’de oturma eylemine değil, çalışma eylemine ihtiyacımız var” dedi.


SON DERECE ÇİRKİN BİR DAVRANIŞ

Muhalefette yükselen tepkileri de eleştiren Tunç, şöyle konuştu: “ İki yüksek mahkemenin farklı kararları üzerinden sokak çağrısı yapmak, milletin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanına yönelik ithamda bulunmak, anayasal düzeni ortadan kaldırma iftirasını atmak son derece çirkin bir davranıştır ve sorumsuzca bir harekettir. Anayasanın birbiriyle çelişen birçok maddesi var. Anayasanın 153’üncü maddesine göre Anayasa Mahkemesi kararları herkesi bağlar. 154’üncü maddeye de baktığımız zaman adliye mahkemelerinden verilen kararların son inceleme merciinin Yargıtay olduğu da belirtiliyor. Bazı bireysel başvuru kararlarının, Yargıtay’ın yıllarca oturmuş içtihatlarına aykırılık teşkil ettiğini görmek mümkün.”