İstanbul Barosu, 17 Aralık tarihinde TBMM’de yaptığı konuşmasında tarikat ve cemaatlerle protokol yaptığını açıklayan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti olan Cumhuriyet'e yönelik faaliyetten dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu ve soruşturma başlatılarak kamu davası açılmasını talep etti.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ’Nİ YIKMAYA YÖNELİK…”

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen dilekçede, “Millî Eğitim Bakanlığı’nın tarikat yapılanmaları ile işbirliği yapmasına karşı çıkanların ulusal, üniter ve laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yıkmaya yönelik terörle ilişkilendirilmeye çalışılması kabul edilemez!” denilerek, cumhuriyetin ilk yıllarında ve yakın tarihte laik cumhuriyeti yıkmaya yönelik gerici ayaklanmalar, ve ayaklanma girişimleri olduğu hatırlatıldı.

Dilekçede, 30 Kasım 1925 tarihli ve 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun ile bütün tarikatlar ile şeyhlik, müritlik gibi unvanların kullanılmasının yasaklandığı, tarikat yerleri olan tekke ve zaviyeler kapatıldığı bilgisi verildi.

“BAKAN TEKİN HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ”

 “Bakanlığın işbirliği yaptığı vakıf ve derneklerin tarikat yapılanması içinde olmalarının veya bunların vakıf, dernek, sivil toplum kuruluşu veya herhangi bir ad altında faaliyet göstermelerinin 677 sayılı kanuna aykırı olduğu” vurgulandığı dilekçede şöyle denildi:

“Anayasa, 430 ve 677 sayılı Devrim Kanunları, Milli Eğitim Temel Kanunu ve Türk Medeni Kanunu’nun doğru uygulanması ve laik cumhuriyet hukukuna aykırı faaliyet yürüten tüm yapılanmaların faaliyetlerine son verilmesi zorunlu iken; tarikat ve cemaat yapıları ile protokol yapıldığının söylenmesi, Türk Ceza Kanunu kapsamında da suç teşkil etmektedir. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. İlgili hakkında soruşturma başlatılarak kamu davası açılmasını talep ederiz.”