İstanbul Sancaktepe’de bulunan hazineye ait 4 dönümlük askeri alan,  Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı arasında 9 Mart 2020 tarihinde imzalanan protokol ile afet riski altındaki konutların dönüştürülmesi için “rezerv yapı alanı” yani yeni konut alanı ilan edilmişti. 

Bakanlık kendisinin aldığı rezerv alan kararına karşın 2022 yılında onayladığı başka bir imar planı değişikliği ile araziye “ticaret alanı” fonksiyonu verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de bakanlığın plan değişikliğinin iptali için dava açmıştı. İstanbul 5. İdare Mahkemesi, kamu yararı içermemesi nedeniyle açıkça hukuka aykırı olduğu sonucuna vardığı planların yürütmesini 10 Ocak 2024 tarihinde oybirliği ile durdurmuştu. 5. İdare Mahkemesi, 2 Nisan 2024 tarihli kararıyla da imar planını iptal etti.

“KAMUYA AİT TAŞINMAZLAR KAMUSAL MAKSATLA KULLANILMALI”

Oybirliği ile alınan iptal kararında, davaya konu taşınmazın ticaret alanına alınmasıyla ilgili teknik ve nesnel bir gerekçe sunulmadığı vurgulandı. Planlama alanının yakın çevresinde sosyal ve teknik altyapı alanlarının yeterli büyüklük ve işlevselliği sahip olmadığı göz önüne alındığında kamuya ait taşınmazların imar planı çalışmalarında öncelikle kamusal maksatla kullanılması gerektiğine dikkat çekildi. Planlamanın amacı, rezerv alan ilanı ve bölgesel ihtiyaçların karşılanması olarak belirtilse de planlama alanı ve yakın çevresindeki problemlerin tespitine dönük herhangi bir analiz veya etüt çalışmasının bulunmadığı da kaydedildi.

“KAMU YARARI GEREKÇESİ OLUŞMADI”

Planın uygulanması halinde kullanıcı yükünün artacağı, yaya ve taşıt trafiğinde artış yaşanacağı belirtilerek “Ayrıca yapı yoğunluğu getirmesi ve bölgenin ulaşımının ana parçalarından biri ola caddede yer alması nedeniyle yönetmelik uyarınca Kentsel Teknik Altyapı Değerlendirme Raporu hazırlanması gerektiği halde bu raporun hazırlanmadığı” tespit edildi. Dava konusu planlarda kamu yararı gerekçesinin oluşmadığına dikkat çekilerek hukuka aykırı olduğu sonucuna varıldı.