Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacak taslakta, Kurumlar Vergisi'nde indirim öngörülürken, "Dijital Hizmet Vergisi" ve "Değerli Konut Vergisi" adı altında iki yeni vergi getiriliyor.

TBMM'ye sunulacak Yeni Vergi Yükümlülükleri Taslağı'ı açıklandı. Bu hafta Meclis'e sunulması beklenen taslakta "Kurumlar Vergisi"nin düşürülmesi, "Gelir Vergisi"nin ise artırılması öngörülüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelir artırıcı ve kayıt dışılıkla mücadele yönü de bulunan yeni bir vergi taslağı hazırladı.

[old_news_related_template title="Vergi bombardımanı başlıyor!" desc="" image="https://sozcuo01.sozcucdn.com/wp-content/uploads/2019/10/19/iecrop/nedim_16_9_1571519047.jpg" link="https://www.sozcu.com.tr/2019/yazarlar/nedim-turkmen/vergi-bombardimani-basliyor-5399985/"]

Yeni vergi taslağında ayrıca, kambiyo satışları üzerinden alınan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'nin (BSMV) oranı da artırılıyor ve bu oranın artırılması konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki verilmesi öngörülüyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni vergi taslağının detayları şöyle:

1-KURUMLAR VERGİSİ ORANLARI


Halka açılmayı teşvik etmek amacıyla belirli şartlarla borsada işlem gören kurumların, ödemesi gereken verginin oranını indirmek üzere Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.

[old_news_related_template title="Yüksek geliri olana daha çok vergi geliyor" desc="Yüksek maaş, kira ve rant geliri olanların hem vergi yükü artacak hem de önümüzdeki yıl geriye dönük ek vergi alınacak. Dövizden faiz alanların vergisi artacak" image="https://sozcuo01.sozcucdn.com/wp-content/uploads/2019/10/19/iecrop/14_16_9_1571522171.jpg" link="https://www.sozcu.com.tr/2019/ekonomi/yuksek-geliri-olana-daha-cok-vergi-geliyor-5399825/"]

2-GELİR VERGİSİ TARİFELERİ


Gelir Vergisi Kanununda yer alan vergi tarifesi dört dilimden yedi dilime çıkarılıyor. Böylece yüksek gelir gruplarından daha fazla vergi alınması hedefleniyor.

Yüksek gelir elde edenlerin vergisini artırmak üzere yeni dilimler ve oranlar ekleniyor. Mevcut tarifenin ilk dört dilimi korunmak suretiyle 500.000 Liraya kadar gelir elde eden grupların vergi yüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmıyor.

Düzenleme ile spor hakemlerinin ücretleri istisna kapsamından çıkarılarak vergilendirilmesi de öngörülürken en üst ligde faaliyette bulunan sporcu ücretlerinden yapılacak tevkifat oranının da artırılması öngörülüyor.

3-DEĞERLİ KONUT VERGİSİ


Değeri yüksek meskenlerden yeni bir vergi alınmasını teminen Değerli Konut Vergisi getiriliyor. Uygulamanın 2020 yılının Şubat ayında verilecek beyanlarla başlaması ve verginin Şubat ile Ağustos aylarında iki eşit taksitle ödenmesi düzenlendi.

Kamu meskenleri, diplomatik mensupların meskenleri, hiçbir geliri olmayan veya sadece emekli maaşı olanların tek meskenleri, bina inşa işiyle uğraşanların ticari mal niteliğindeki meskenleri bu vergiden muaf olan meskenler olarak belirlendi.

4-KONAKLAMA VERGİSİ TASLAĞI


Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerinde verilen hizmetlerine Konaklama Vergisi getiriliyor. Verginin mükellefi, konaklama hizmetlerini sunanlar olacak.

Verginin matrahı geceleme ve diğer hizmetlerin toplam bedeli. Vergi aylık dönemler itibarıyla beyan edilip ödenecek.

Vergide istisna uygulanacak hizmetler ise Kamu misafirhanelerinde verilen hizmetler, öğrenci yurtları ve kamplarında verilen hizmetler, diplomatik temsilciler, konsoloslar ile uluslararası kuruluşların mensuplarına verilen hizmetler.

5-DİJİTAL HİZMETLER VERGİSİ TASLAĞI


Verginin uygulanacağı dijital ortamda sunulan hizmetler; her türlü reklam hizmetleri, içerik satışları (oyun, müzik, video, uygulama içi satışlar gibi), sosyal medya sitelerinde verilen (ücretli) hizmetler, mal ve hizmet satışına aracılık yapan web sitelerinde sunulan aracılık hizmetleri, Dijital Hizmet Vergisinin aylık beyan edilmesi ve ödenmesi öngörülüyor.

Teklif ile vergi istisnası getirilen durumlar ise; Özel iletişim vergisine tabi hizmetler, Telgraf ve Telefon Kanunu kapsamında Hazine payı ödenen hizmetler, Bankacılık Kanunu kapsamında sunulan hizmetler, Elektronik Para Kuruluşlarının tabi olduğu Kanun kapsamında sunulan ödeme hizmetleri, Ar-Ge merkezlerinde geliştirilen ürünlerin satışı ile bu ürünler üzerinden sunulan hizmetler olarak belirlendi.

6-İSTİSNALARIN UZATILMASI


Spor hakemlerinin ücretleri istisna kapsamından çıkarılarak vergilendirilmesi öngörülüyor.

Gelir Vergisi kanununda düzenlenen serbest meslek kazanç istisnası kapsamında bulunan kazançların 500 bin lirayı aşması halinde, beyan edilerek vergilendirilmesi sağlanacak.

Lig usulüne tabi spor dallarında en üst ligde faaliyette bulunan sporcu ücretlerinden yapılacak tevkifat oranı artırılacak. Ayrıca, bu gelirlerin 500 bin lirayı aşması halinde, beyan edilerek  vergilendirilmesi sağlanacak.

Ticari kazanç ve serbest meslek kazancının tespitinde, binek otomobillerle ilgili olarak gider kısıtlamaları getiriliyor.

7-DİĞER KONULAR


Hizmet erbabına, bir günlük ulaşım bedeli 10 Lirayı aşmayacak şekilde, kart ve bilet temini suretiyle sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisna ediliyor.

Avukatlara yapılan vekalet ücreti ödemelerinde tevkifat yapmakla yükümlü olanlar netleştiriliyor.

Gayrimenkul devir işlemlerinde  Tapu Genel Müdürlüğünce belirlenecek taşınmaz değerlerinin de esas alınmak suretiyle, gerçek bedel üzerinden tapu harcının ödenmesi sağlanıyor.

Yabancı para cinsinden menkul kıymetler ile döviz  hesaplarından elde edilen gelirlerde tevkifat oranının artırılmasına yönelik yetki alınıyor.

Kambiyo satışları üzerinden alınan BSMV´nin oranı artırılmakta, ayrıca bu oranın artırılabilmesi konusunda Cumhurbaşkanına yetki veriliyor. (DHA-sozcu.com.tr)