CHP Genel Başkanı Özgür Özel ’in gündeminde yaklaşan yerel seçimler var. Belediye başkan adayları ile belediye meclis üyelerinin önseçimle belirlenmesi gündeme getirilirken, tüzük değişikliği yapılmadan önseçimin mümkün olduğu, bazı illerde önseçim yerine merkez yoklamasına gidilebileceği belirtiliyor. Özgür Özel’in, “Değişimin Yüzyılı” olarak nitelediği çalışmalar arasında bazı öncelikleri şöyle:

ÜYE İRADESİ ESAS OLACAK

1 - Üye reformu ile birlikte, parti yönetiminde uygun dijital yöntemlerle, tüm üyelerin sürece dâhil edilmesi sağlanacak.

2 - Mevcut mevzuatın getirdiği sınırlamaları aşacak şekilde her kademede seçimlerde doğrudan üyelerin etkin söz sahibi olacağı yöntemler geliştirerek, üye iradesi partinin esası kılınacak.

3 - Genel Başkan tüm üyeler tarafından seçilecek.

4 - Mahalle, ilçe ve il kongrelerinde aktif üyelerin katılımı ile çarşaf liste usulü temel alınacaktır.

5 - Milletvekili, belediye başkan ve meclis üyeleri adayların belirlenmesinde önseçim temel olacak.

6 - Aday belirleme süreçleri ve adaylarda aranan özellikler nesnel ölçütlerle tanımlanacak.

3 DÖNEM SINIRI GELECEK

7 - İhtiyaç duyulan uzmanlık kadroları için yasadan gelen merkez yoklaması hakkının kullanılması halinde, bu çerçevede bir dönem milletvekili olarak görev alanların bir sonraki dönem önseçime girmesi zorunlu hale getirilecek.

8 - Genel merkez yöneticiliği, milletvekilliği, belediye başkanı ve meclis üyeliği için 3 dönem sınırı getirilecek, bir sonraki dönem için performans ölçütleri tanımlanacak.

9 - Kadın, genç ve engellilerin parti organlarındaki ve aday listelerindeki temsilinin arttırılması sağlanacak, adaylıklar fermuar yöntemi ile uygulanacak.

10 - Yasal nedenlerle belirlenmesi gereken yönetim ve delegasyonlar, nispi temsil ile belirlenecek.

11 - Partinin en üst karar organı olan Parti Meclisi’nin üye sayısı arttırılacak. Parti Meclisi, her ilin büyüklüğüne uygun olarak en az bir temsilcisinin olduğu bir yapıya kavuşturulacak.

12 - MYK üyelerinin üçte ikisi Parti Meclisi tarafından seçilecek, Genel Başkan tarafından atanan MYK üyelerinin Parti Meclisinden güvenoyu alması esas alınacak.

13 - Parti Meclisi, gerçek bir meclis gibi çalıştırılacak, parti politikalarının belirlenmesinde mutlak söz sahibi kılınacak.

14 - Parti politikalarının belirlenmesinde, mahalleden genel merkeze görüşlerin iletilmesini sağlayacak demokratik tartışma ve karar alma süreçleri oluşturulacak.

SEÇİLMİŞLERİN ETKİNLİĞİ

15 - Parti yönetimi seçilmişlerin etkin olduğu bir yapıya kavuşturulacak, danışmanlar uzmanlık alanlarında görüşlerine başvurulan doğal pozisyonlarına çekilecektir.

16 - Genel merkez ile il-ilçe yönetimleri arasındaki bağ güçlendirilecek. İl başkanları düzenli toplantılar ile siyasal süreçlerin aktörü haline gelecek. İlçe örgütleri ile politika önerileri ve sorunların ele alındığı düzenli bölge toplantıları gerçekleştirilecek.

17 - Genel merkez tarafından örgütlerimize gönderilen mali yardımlar yetersiz kalmıştır. Ağırlaşan ekonomik krizle birlikte örgütler ciddi mali sorunlar yaşıyor. Genel merkezde mali disiplin sağlanacak, örgütlerin parti bütçesinden aldığı pay artırılacak.

18 - Türkiye’nin temel sorunlarının ele alınacağı uzmanlık masalarından oluşan Parti Akademisi kurulacak.

19 - Parti Okulu yenilenecek, yetişkin eğitimi alanındaki gelişmelere uygun bir yapıya kavuşturulacak.

20 - Tüzükte yer alan Etik Kurul oluşturulacak, küçük kurultay yeniden tüzüğe girecek ve bunlara işlerlik kazandırılacak.