Merkez Bankası (TCMB) 2023 Eylül'e ilişkin Kısa Vadeli Dış Borç İstatistiklerini açıkladı. Ağustosta 211 milyar dolarla rekor kaydeden kısa vadeli dış borç eylülde de tarihi zirvede kaldı.

TCMB'nin verilerine göre, 2023 Eylül sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 211 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu stokun 16,2 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 20,5, Merkez Bankası’nın yüzde 21,7, özel sektörün ise yüzde 57,8 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir.

Eylül sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2022 yıl sonuna göre yüzde 9,6 oranında artışla 163,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 3,3 oranında artarak 64,2 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,3 oranında azalarak 53,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmişti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2022 yıl sonuna göre yüzde 14,3 oranında artarak 12,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmişti.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 8,8 oranında azalarak 19,7 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 7,4 oranında artışla 18,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşmişti.

Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 9,1 oranında artışla 14,3 milyar dolara çıktı.

KAMUNUN BORCU YÜZDE 10,2 ARTTI


Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2022 yıl sonuna göre yüzde 3,1 oranında azalarak 47,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2022 yıl sonuna göre yüzde 10,2 oranında artarak 31,8 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 1,8 oranında azalarak 85,7 milyar ABD doları oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 23,6 oranında artarak 91,7 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 5,0 oranında azalarak 70,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

YÜZDE 49,4’U DOLAR CİNSİNDEN


2022 yıl sonunda 676 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2023 Eylül sonu itibarıyla 978 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 270 milyon ABD doları olarak gerçekleşmişti.

2023 Eylül sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 49,4’ü ABD doları, yüzde 23,5’i Euro, yüzde 9,9’u TL ve yüzde 17,2’si diğer döviz cinslerinden oluştu.