Tarih 16 Mart 2022.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nda (TKİ) müdür ve şube müdürlüğü kadroları için yapılan görevde yükselme mülakatı, objektif kriterlere uymadığı gerekçesiyle istinaf mahkemesi tarafından iptal edildi. Şimdi diyeceksiniz “Türkiye’nin gündemi bu mu?” Evet! Tam da Türkiye’yi anlatan bir dosyayı sizlerle paylaşacağım.

İptal edilen “görevde yükselme sınavı”ndan sonra ne yaşandı? Yeni sınav 29 Haziran 2022- 3 Temmuz 2022 tarihleri arasında yeniden yapıldı. Atananlar atandı! Ancak... Sınava bir memur itiraz etti ve itiraz dilekçesini Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne sundu. 28 Mart 2024’te dosya Ankara 3. İdari Dava Dairesi’nde açıldı. Peki neden itiraz edildi ikinci sınava da?

İddialar şöyle: 

Sınava teorik sınavı kazananların kadro sayısının 5 katı aday çağrılacağı belirtildiği halde sınava bazı kadrolar için 3 katı kadar aday çağrıldı.

Sınav soru cevaplarına itiraz edilebileceği ilanda yer almasına rağmen sınav sorularının cevabı yayınlanmadığı için itiraz mekanizması işlemedi.

TKİ tarafından 13 konudan adayların sorumlu tutulacağı belirtildiği halde tüm adaylara aynı 5 konudan sorular soruldu. 8 konudan hiçbir soru sorulmadı.

Adayların verdiği cevaplar sınav heyeti üyesi S.F. tarafından kendi el yazısı ile cevap anahtarına işlendi ve sınav sonunda adaya imzalatıldı. (Sorulara yanlış cevap verdiği halde sehven veya bilerek S.F. tarafından doğru cevap işaretlenerek belli adaylara avantaj sağlanarak cevap anahtarı  imzalatıldı.)

Sınav heyeti üyelerinden S.D. aynı görevde yükselme sınavına daha önceden aday olarak katıldı. (3. İdari Dava Dairesi’nin iptal ettiği sınava aday olarak katılıyor. Daha sonra İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı olunca aynı sınavda heyet üyesi olarak görev alıyor.) Yani aday olduğu bir sınavda kazananları belirliyor.

Tekrarlanan bir sözlü sınavda TKİ ses ve görüntü kaydeden herhangi bir cihaz bulundurmuyor. Sınavın bu yönüyle denetlenebilirliği mümkün değil.

Yeniden yapılan sınavda ilk sınavı kazananların yüzde 98’i yeniden kazandırılıyor.

Sınav heyeti üyelerinden S.F. Adıyaman’a bağlı bir ilçe belediyesinde KPSS olmaksızın özel kalem olarak görevlendirildi. Daha sonra TKİ’ye geçişi sağlandı. Burada da kısa sürede Daire Başkanı oldu.

Evet iddialar böyle ve sınava giren bir memur konuyu Ankara 3. İdari Dava Dairesi’ne taşıdı. Dosya Numarası: 2024/935 ve açılış tarihi de 28 Mart 2024.

Bir not daha:

Bu arada dava sürerken 2023 yılında da Soma’dan bir memur “usulsüzlük” iddiasını mahkemeye taşıdı. Ankara 12. İdare Mahkemesi “Sınavlar sonucunda anılan kadrolara yapılan tüm atama işlemlerinin iptali istemiyle” açılan davayı reddetti. Mahkemenin kararına göre:

“Sözlü sınav mevzuatta belirtilen kıstaslara göre yargı kararına uygun olarak yapıldı. Sorular önceden hazırlandı ve tutanağa bağlandı. Her aday kendi çektiği soru zarfları içinde bulunan sorulara cevap verdi. Her komisyon üyesince her kısma ilişkin puanlama yapılırken neden o şekilde puan verildiği açıklanmıştır. Dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.”

TKİ’nin mahkemenin verdiği bu kararı yeni açılan davada emsal gösterdiği ve davanın iptalini istediğini öğrendim. Ancak TKİ’deki iddialara göre kurumda bazı tarikatların etkin olduğu ve kadrolaştığı da gelen bilgiler arasında.