Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınlandığı duyuru işe 1629 kişilik personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Başvuru tarihi ve başvuru şeklinin açıklandığı duyuru ile 16 branştan 1629 kişi alınacak.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Başvurular, 25 Ocak- 8 Şubat tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilebilecek. 

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri, Bakanlığın "www.ktb.gov.tr" internet sitesinde yer alacak.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BRANŞ DAĞILIMI

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca çocuk gelişimcisi, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, aşçı, temizlik personeli, şoför, bahçıvan, mimar, mühendis, şehir plancısı, arkeolog, müze araştırmacısı, kütüphaneci, tekniker, teknisyen ve restoratör olmak üzere 1629 sözleşmeli personel istihdam edilecek. 

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

1-Türk Vatandaşı olmak,

2-Son başvuru tarihi itibariyle 18 (on sekiz) yaşını tamamlamış olmak,

3-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

4-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5-Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

6-Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.