TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'nin, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Gezi Parkı davası hükümlüsü TİP Milletvekili Can Atalay kararıyla ilgili genel görüşme yapılması istemiyle TBMM Genel Kurulunun olağanüstü toplanması için Meclis Başkanlığına yaptığı başvuruya yazılı cevap verdi.

İlgili önergenin 5 Ocak 2024'te Meclis Başkanlığına sunulduğunu, önerge ile TBMM İçtüzüğü'nün 7. maddesi uyarınca TBMM'nin 9 Ocak 2024'te toplantıya çağrılmasının talep edildiğini ifade eden Kurtullmuş, şunları kaydetti:

"MÜMKÜN DEĞİL"

*Bilindiği üzere TBMM Genel Kurulunun 26 Aralık 2023 tarihli 47'nci birleşiminde Genel Kurulun 28 Aralık 2023 ile 2, 3, 4, 9, 10 ve 11 Ocak 2024 tarihlerinde toplanmaması yönünde karar alınmıştır. İçtüzüğün 5'inci ve 6'ncı maddeleri kapsamında tatil veya ara verme yönünde alınmış bir karar bulunmamaktadır.

*Dolayısıyla, TBMM'nin hukuken çalışmalarını sürdürdüğü, ihtisas ve araştırma komisyonlarının toplanarak karar alabildikleri bir dönemde TBMM Başkanının doğrudan veya istem üzerine TBMM'yi toplantıya çağırması, Anayasa'nın 93'üncü ve İçtüzüğün 7'nci maddelerine göre mümkün değildir.

*Anılan tarihlerde toplanmama kararı almış olan Genel Kurulun, İçtüzüğün 54'üncü maddesi uyarınca 16 Ocak 2024 saat 15.00'te toplanacağı malumunuzdur.

*Bu bağlamda, toplantı için talep ettiğiniz tarih değerlendirilmiş ve toplantı talebine konu genel görüşme önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususunun Genel Kurulun 16 Ocak 2024 Salı günkü birleşiminde ele alınabileceği sonucuna varılmıştır.

*Yukarıda belirtilen nedenlerle talep ettiğiniz tarihte İçtüzüğün 7'nci maddesi uyarınca toplantı yapılmasına gerek görülmemiştir.