İBB’nin, Üsküdar’da kaçak yapıları yıkarak işgale son verme mücadelesinde yeni bir gelişme yaşandı. İBB’nin yıkımını gerçekleştirdiği Askadar Kafe sahiplerinin, “yapı tatil tutanağı, yıkım kararı ve zabıtanın yıkım kararı”na yönelik yazdığı iki yazı için açtığı 4 dava, İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

YAPI KAYIT BELGESİ GEÇERSİZ BULUNDU

Mahkeme kararında “Salacak Harem-Şemsipaşa 1. derece Doğal Sit Alanında yer almakta olduklarından üzerlerinde yapılaşmanın hukuken mümkün olmadığı parseller üzerindeki yapının ve 31/12/2017 tarihinden önce inşa edilmiş olması durumunda dahi, yapı hakkında yapı kayıt belgesi düzenlenemeyeceğinden, yapı kayıt belgesinin geçersiz olduğu sonucuna varılmıştır” denildi. Alınan yapı kayıt belgesinin hukuka aykırı olduğu da vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

İBB, Salacak sahilini işgal eden kaçak kafeleri yıkmak istemiş ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, imar barışından yararlanan yapılara imar çıkartarak koruma altına almıştı.

Yıkım kararına gelen bakanlık engeline karşı İBB bu kez hukuki mücadele başlatmıştı. İstanbul 12. İdare Mahkemesi tarafından “hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği” gerekçesi ile kesin olarak yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Mahkemenin İBB’yi haklı bulması üzerine yasal görevlerini yapmak için 30 Mayıs 2023 tarihinde harekete geçen İBB ekipleri saldırıya uğramıştı.  3 İBB personelinin darp edildiği saldırıda, İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten yaralanmıştı.