TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, ekonomi alanında düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, "Torba kanun" formatına karşı olduklarını defalarca dile getirdiklerini belirterek, "Bu verimli bir görüşme sistematiği değil. Birbiriyle ilgisi olmayan kurumlarla alakalı maddelerin, sırf içinde mali hükümler içeriyor diye Plan ve Bütçe Komisyonuna gelmesinin bir anlamı yok." dedi.

Teklifle, vergiyle ilgili konularda cumhurbaşkanına verilen bazı yetkilerin arttırıldığını ifade eden Türeli, "Bu torba kanunun adına isterseniz 'cumhurbaşkanına verilen yetkilerin arttırılması ve diğer kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun' diyelim. Çünkü burada anayasaya aykırılık var. Bu konuda bir önerge vereceğiz. Bunun düzeltilmesini istiyoruz. Meclisin var olan yetkilerini Meclis kullansın. Bu yetkiler cumhurbaşkanına verilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Türeli, daha önce Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılan birçok düzenlemenin Anayasa Mahkemesince iptal edildiği; bu teklifteki birçok düzenlemenin yine Anayasa Mahkemesince iptal edileceğini savundu.

"BARINMA KRİZİNİ MUTLAKA ÇÖZMEMİZ GEREKİYOR"

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, kanun teklifinde, turizmden ulaştırmaya, Hazine ve Maliye Bakanlığından Seçim Kuruluna kadar birçok farklı alanda konular bulunduğunu, bunların mutlaka diğer Komisyonlarda da müzakere edilmesi gerektiğini söyledi.

Kanun teklifine olumlu baktıklarını anlatan Özlale, "Torba yasayla ilgili genel görüşüm olumlu. Bizim çok karışık bir vergi mevzuatımız var. Bu vergi mevzuatımızda da istisna ve muafiyetler çok fazla. Bu açıdan bizim ilk başta bu vergi mevzuatını basitleştirmemiz, vergi harcamaları dediğimiz bu istisna ve muafiyetlerin bütçenin neredeyse yüzde 20'sini oluşturduğu bir yerde bu istisna ve muafiyetleri azaltmamız gerekiyor." diye konuştu.

Özlale, Torba yasada KDV iadelerinde iade hakkının kısmen veya tamamen kaldırılması veya yeniden koyulması konusunda cumhurbaşkanına yetki verildiğini aktararak, vergi istisna ve muafiyetlerinin kısılmasının önemli olduğunu ancak bunun ihracatı kapsamaması gerektiğini dile getirdi. Hükümetin, "sıfır cari açık" gibi çok iddialı bir hedefi olduğunu belirten Özlale, bu nedenle KDV iadelerinin iade hakkının kısmen veya tamamen kaldırılmasında ihracatçıların mutlaka istisna tutulması gerektiğini ifade etti.

Özlale, konut kredilerinden ilk konut dışında BSMV alınmasını da olumlu bulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemlerde yapılacak olan düzenlemelerde barınma krizini mutlaka çözmemiz gerekiyor. Yurt dışında boş ev vergisi var. Bu boş ev vergisini en azından pilot bölgeler için deneyebiliriz. Denendiği yerlerde etkili olmuş. Ya da yerel yönetimlere hiç konut sahibi olamayanlar için çok düşük kirada sosyal konutlar inşa edebilmeleri için belli kaynaklar sağlanması lazım. Dolayısıyla, gelirleri arttırıcı yönde bu 2’nci konuttan, 3’üncü konuttan BSMV alınmasını ben olumlu buluyorum."

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, teklifte, çok olumlu konular olduğunu, akaryakıt kaçakçılığından çek yasasına varıncaya kadar birçok alanda düzenleme yapılmasını desteklediğini dile getirdi.

Teklifte, cumhurbaşkanına, kur korumalı mevduatla ilgili uzatma yetkisi verildiğini ifade eden Temurci, "Biz Haziran 2014’ü tarih olarak artık bir dezenflasyonist sürece geçişin başlangıcı olarak kabul ediyoruz. Bu tarihe kadar devam edip, bunu biraz daha uzatacaksak biz Türk lirasını nasıl koruyacağız? Şu anda kur korumalı mevduatla birlikte değerlendirildiğinde Türkiye'deki mevduatın neredeyse üçte 2’si yabancı paraya endeksli hâle gelmiş durumda." eleştirisinde bulundu.

"TEKLİFİN GENELİNE OLUMLU BAKILIYOR"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, kanun teklifiyle bazı kanun maddelerine uyarlama yapıldığını, ayrıca süresi bitecek bazı uygulamaların uzatılmasına ve güncellenmesine yönelik düzenlemeler olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanına verilecek yetkilere ilişkin eleştirilere değinen Kalaycı, yapılan düzenlemelerde bu alanda Anayasaya bir aykırılık bulunmadığını anlattı.

Teklifin neredeyse yarıdan fazlasının vergi kanunları, Gelir İdaresiyle ilgili kanun ve amme alacaklarıyla ilgili kanunda yapılan düzenlemeleri içerdiğini söyleyen Kalaycı, "Teklifin geneline olumlu bakılıyor. Teklifte, ihracatın desteklenmesine, ülkemize döviz girişini sağlamaya, vergi gelirlerini artırmaya dönük düzenlemeler var. Özellikle, denizcilik alanında harçları ve idari para cezalarını güncellemeye ve vergi güvenliğini sağlamaya dönük düzenlemeler var. Vatandaşlarımıza bazı alanlarda kolaylık getiren ve mali yüklerini azaltan, uygulamada karşılaşılan bazı ihtilafları sona erdirmeye dönük düzenlemeler var." diye konuştu.

"PEK ÇOK İLİMİZİN PROBLEMİNİ ORTADAN KALDIRACAKTIR"

AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, 80 maddelik kanun teklifindeki düzenlemelerin çoğunun, bazı uygulamalarının Anayasa Mahkemesince iptal edilen düzenlemelerin kanunla değiştirilmesiyle ilgili olduğuna işaret etti.

Teklifin maddeleriyle ilgili bilgi veren Güneş, "Buradaki önemli düzenlemelerden bir tanesi Gelir Vergisi Kanunu'nun 20/B maddesi kapsamında gerçekleştirilen internet ortamındaki sosyal ağ taşıyıcıları üzerinden yapılan bireysel eğitim, veri işleme, geliştirme gibi işlemlerin dahil edilmesi. Bazı internet fenomenleri var, çok fazla para kazanıyorlar ama vergi vermiyorlardı. Burada tabii bunun yüzde 15'le sınırlandırılması da bence çok uygun. Bu ilk adım. Sonrasında kademeli olarak bunun da artırılması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Güneş, teklifte, hava yolu taşımacılığıyla ilgili de düzenlemenin yer aldığını bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'deki hava taşımacılığını yapan şirketler kendi uçaklarıyla bu hizmeti verebiliyorlardı, yurt dışından kiralanan uçaklarla bu hizmeti veremiyorlardı. Uşak Havaalanı'nın açılması konusunda ilgililer, 'Elimizdeki uçaklar 180 kişilik, oysa bize 130 kişilik uçaklar lazım. Bu uçakları kiralarsak ve bunların şehirler arası veya ülke içinde taşımacılığında kanuni olarak düzenleme yapılırsa biz bunu yapabiliriz' demişlerdi. Bu düzenleme bu açıdan önemli ve Uşak gibi pek çok ilimizin havacılık taşımacılığında problemlerini ortadan kaldıracaktır."

"GAYRİAHLAKİ İLİŞKİLER"

HEDEP Muş Milletvekili Sezai Temelli, teklifteki düzenlemelerin, ülkede yaşanılan sorunları aşmaya yönelik çözümler gibi görünse de aslında günü kurtarmaya yönelik olduğunu savundu.

Teklifte, vergilere dair çok sayıda düzenleme yer aldığını anımsatan Temelli, verginin, toplumsal ahlakın, vicdanın ve barışın en önemli belirleyici güçlerinden biri olduğunu; mevzuat üzerinde yapılan değişikliklerin bu alanda karmaşayı arttırdığını söyledi.

Temelli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsim vermek istemiyorum, kimseyi suçlamak da istemiyorum ama futbol gibi toplumun üzerinde büyük bir hassasiyetle, büyük bir keyifle, buluştuğu futbol gibi bir yerden çıkan bu bahsettiğimiz gayriahlaki ilişkiler. Bir fon meselesinin nerelere kadar geldiğini görüyoruz ya da daha öncesinde bir aile üzerinden yürüyen, o kozmetik sektörü üzerinden yürüyen bir facianın nerelere kadar ulaştığını görüyoruz, arkasındaki kirlilikleri görüyoruz. Neden; demek ki bu ülkenin vergi yasaları toplumsal ahlak, toplumsal vicdan, toplumsal barışın güçlenmesine ve toplumun kendi kendini denetlemesine yol açacak bir vergi anlayışı değil tam tersine bu meselelerin giderek çoğaldığı bir toplumsal yaşama neden oluyor." (AA)