Yaklaşık 5 yıldır, Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri bölgedeki 100 binden fazla asırlık çam ağaçlarını keserek yok etmiş ve Karacahisar-Suçıkan Mevkii'nde yeraltı su kaynaklarını ve dereleri kurutmuş.

Muğla Su İnisiyatifi (MSİ) tarafından basın açıklaması ve yürüyüş eylemi gerçekleştirilecek. Pazar günü saat 11:00'de düzenlenecek eylemde Muğla, Aydın, Denizli ve İzmir'den çevre örgütleri, STK'lar ve yöredeki 5 köyün vatandaşları katılacak.

RANT UĞRUNA SU KAYNAKLARININ NASIL YOK EDİLDİĞİ ANLATILACAK

Eylemde "Pazar günü Karacahisar'da rant uğruna suyun nasıl yok edildiğine dikkat çekeceğiz. Benzer bir durum Köyceğiz gölünü besleyen akarsular için de söz konusu. Sandras'ın suyuna sahip çıkmazsak bir süre sonra Köyceğiz gölü de yok olabilir! Milas'ın su kaynaklarına sahip çıkmazsak Ege, Milas ve Bodrum ilçeleri de susuz kalabilir." denilecek.

SUÇIKAN BÖLGESİNİN ÖNEMİ VE TERMİK SANTRALLER

Suçıkan, Milas-Karacahisar Köyü/mahallesinde yer alan ve güçlü su kaynaklarına sahip olmasıyla ünlenmiş bir bölge. Suçıkan'dan çıkan sular Karacahisar köyü-Gökçeler arasındaki vadiden akarak Hamzabey Deresini besliyor ve Akyol önünden Güllük Dalyanına dökülüyor.

Suçıkan'ın suyunu kullanan Çamovalı, Gökçeler, Ağaçlıhöyük ve Akyol ovasındaki tarlalar, ağaçlar ve sebzeler sulanıyor, Gökçeler kanyonundaki tahıl değirmeninin taşları da bu suyla dönüyordu. 

Bu derede yaşayan kuşlar, balıklar, yengeçler ve çeşitli su canlıları da bu suyun varlığına bağlıydı. 70'li yıllarda Milas'ın 9 ova köyüne içme suyu da buradan sağlanıyordu.

MTA'nın 1970'li yıllardan itibaren havzadaki kömür rezervlerini saptamak için sondaj çalışmaları başlatması ile Suçıkan'ın sularının tehlike altına girdiği belirtiliyor. 

2014 özelleştirmesinden sonra Yeniköy Termik santralını alan YK Enerji'nin kömürün üstündeki suyu boşaltmak için sondajlar yapmasıyla Suçıkan'ın suları daha derinlere gönderilmiş ve kurumuş. Bu felaket bölgedeki diğer su kaynakları için de tehdit oluşturuyor.