Yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 81,8 trilyon lira, yükümlülükleri ise 88,6 trilyon lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 2023'ün dördüncü çeyreğine ilişkin "Finansal Hesaplar Raporu" yayımlandı.

2023 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 81,8 trilyon lira, yükümlülükleri ise 88,6 trilyon lira oldu.

Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlık ve yükümlülükleri arasındaki net finansal değerin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı 4. çeyrekte bir önceki döneme göre 4,2 puan artarak yüzde 26,1 seviyesinde gerçekleşti.

Bu dönemde, sektörlerde gerçekleşen net finansal işlemler incelendiğinde, bir önceki çeyrekte GSYH'nin yüzde 1'i ile net borç veren konumunda olan toplam ekonomi bu çeyrekte GSYH'nin yüzde 0,4'ü oranında net borç aldı.

Yurt içi ekonominin sektörel finansal bilançoları incelendiğinde, toplam ekonominin finansal borçlu pozisyonunda olduğu, hane halkı ve dünyanın geri kalanının yurt içi diğer sektörlerden alacaklı, finansal olmayan kuruluşlar ve genel yönetimin ise diğer sektörlere borçlu pozisyonda olduğu gözlendi. Finansal kuruluşlar ise finansal aracılık rolü gereği dengeye yakın bir net finansal pozisyon yarattı.

PARA VE MEVDUATIN PAYI YÜZDE 66

Hane halkı finansal varlıkları arasında para ve mevduat kalemi yaklaşık yüzde 66'lık pay ile öne çıkarken, yükümlülüklerin tamamına yakını kredilerden oluştu.

Finansal olmayan kuruluşların finansal varlıkları ve yükümlülükleri içinde sırasıyla yüzde 65 ve yüzde 50'lik pay ile firmaların birbiriyle ticari işlemlerinden oluşan diğer alacaklar ve diğer borçlar kalemleri belirleyici oldu.

Tüm sektörlerin borçluluk oranları diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında, Türkiye'de yerleşik sektörlerin toplam borcunun düşük seviyede gerçekleştiği görüldü. Kredi ve borçlanma senetleri niteliğindeki toplam borcun GSYH'ye oranı 2023 yılının son çeyreğinde yüzde 105 oranında gerçekleşerek önceki çeyreğe göre azaldı.