AKP Milletvekili Faruk Çelik, CHP'nin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ziyareti sonrası verdiği mesajları eleştirirken Şimşek de bu eleştirileri paylaştı.

"İktidar muhalefet diyaloğu demokrasilerde önemlidir. Ancak, CHP heyetinin Hazine Maliye Bakanımız ile görüşmelerden sonra yaptıkları açıklamalar etrafındaki tartışmaları hayretle izliyorum" diyen Çelik, "CHP heyetinin açıklamalarından bir talimat listesi ile görüşmeye gittikleri anlaşılıyor. Burada bir rol karmaşası yaşandığı açık" mesajı verdi.

Çelik, "İktidarın görevi politikaları belirlemek ve uygulamak, muhalefetin görevi iktidarın göremediğini düşündüğü şeyleri dillendirmek ve eleştirmektir. Bir talimat listesi dayatmak değil. Bu tutum Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin iyi niyeti ile bağdaşan bir yaklaşım değildir. Bu bir diyalogda değildir. Siyasi istismardır, popülizmdir. Ekonomimizin en son ihtiyaç duyduğu şeylerdir" dedi.

Şimşek de Çelik'in mesajını kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Hazine ve Maliye Ba­kanı Mehmet Şim­şek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe ile beklenen görüşmeyi dün gerçekleştir­di.

CHP Genel Başkan Yar­dımcısı Karatepe, yapıcı muhalefet anlayışıyla daha önce kamuoyuna söyledik­leri konuları paylaştıklarını söyledi.

Karatepe, “Görüş­mede 4 ana talep ilettik; as­gari ücrete ara zam, emek­li aylıklarında ciddi şekilde iyileştirme yapılması, ta­rımsal desteklerin artırı­larak tarım kanununun ön gördüğü şekilde yüzde 1 ora­nında çiftçilere ödenmesi. Bu kapsamda şimdiye ka­dar açıklanmış olan çay ve buğday gibi alım fiyatlarının güncellenmesi. Ayrıca eko­nominin önemli sorunlar­dan birisi olarak gördüğü­müz vergide adaletsizliğin giderilmesi" diye konuştu.