Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), belli sektörlerde ilk halka arzı öncesi uyulacak ön şartlardaki tutarlarda indirime gitti.

SPK bülteninde yer alan kararda, belli sektörlerde faaliyet gösteren ve şartları sağlayan şirketlere aktif toplamı ve net satış hasılatı tutarlarında indirim yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Buna göre, ilgili şartları sağlayanlar için halka arz başvuru şartlarında, net satış hasılatı 2022 için 180 milyon TL, 2023 için ise 270 milyon TL. aktif toplam için ise 2022 için 300 milyon TL, 2023 için ise 450 milyon TL şartı belirlendi.

HALKA ARZ ŞARTLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Buna göre gerçekleştirilecek halka arz başvurularında;

a- Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren ve Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş başvuru tarihinden önceki son iki yıla ait finansal tablolar itibarıyla hasılatının en az yüzde 75’ini yenilenebilir enerji üretimi satışlarından,

b- Petrokimya sektöründe Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu lisansı ile üretim yapan ve Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş başvuru tarihinden önceki son iki yıla ait finansal tablolar itibarıyla hasılatının en az yüzde 75’ini petrokimya üretimi satışlarından,

c- Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren veya söz konusu sektöre bilgi ve iletişim teknolojileri ve yazılım alanında hizmet veren, Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş başvuru tarihinden önceki son iki yıla ait finansal tablolar itibarıyla hasılatının en az yüzde 75’ini savunma sanayine yönelik üretim / hizmet satışlarından,

ç- Tarım sektöründe faaliyet gösteren ve Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş başvuru tarihinden önceki son iki yıla ait finansal tablolar itibarıyla hasılatının en az yüzde 75’ini tarımsal üretim sonucu elde edilen işlenmemiş ham ürün satışlarından,

d- Yeşil ve dijital dönüşümü destekleyerek ileri teknolojiye dayalı yüksek katma değer üreten yenilikçi ve ölçeklenebilir bir iş modeline sahip olduğu bir kamu otoritesi tarafından belgelendirilen ve aşağıdaki şartlardan herhangi ikisine sahip olan,

1- Başvuru tarihi itibarıyla, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Bakanlık) tarafından Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak belirlenen bölgelerin birinden kabul almak ve bu bölgedeki faaliyetlerine devam etmek,

2- Başvuru tarihi itibarıyla, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bakanlık tarafından onaylı ve aktif Ar-ge Merkezi’ne sahip olmak,

3- Son beş yıl içerisinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilmiş geçerlilik süresi devam eden patent belgesine sahip olmak,

 4- Son beş yıl içerisinde T.C. Küçük ve Ortak Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Ar-ge, Ür-ge ve İnovasyon Desteği kapsamında destek almak,

5- Son beş yıl içerisinde başlamış veya tamamlanmış kamu destekli Ar-ge projesine sahip olmak.