Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yenilenebilir kaynaklardan elektrik üreticisi Mogan Enerji Yatırım Holding'in halka arzına izin verdi.

Güriş Holding'e bağlı olan Mogan Enerji Yatırımları sahip olduğu 1000 megawatt'ın üzerinde kurulu güç ile Türkiye'nin başlıca yenilenebilir santral işletmecileri arasında yer alıyor.

Dün yayımlanan SPK bültenine göre sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemi ile yapılacak halka arzda sermayenin 2,4 milyar liraya yükseltilmesi kapsamında ihraç edilecek 210,1 milyon hisse ve ortaklar Müşfik Hamdi Yamantürk ile Tevfik Yamantürk'e ait 52.5 milyon lira nominal değerde hisse satılacak.

HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ

Halka arz 1 lira nominal değerli hisse başına 11,33 liradan gerçekleştirilecek. Hisselerin tamamının satılması halinde şirketin halka açıklık oranı yüzde 10,8, halka arz büyüklüğü 2,98 milyar lira, yani 95,9 milyon dolar olacak.

Şirketin taslak izahnamesine göre halka arz gelirlerinin yüzde 45'i mevcut santrallerde iyileştirmeler ve yeni yatırımlar için, yüzde 45'i borçların azaltılması için, yüzde 10'u ise işletme sermayesi için kullanılacak.