Bugün demans İngiltere'de 900 bin kişiyi etkiliyor ve bu rakamın 2040 yılına kadar 1,6 milyona çıkması bekleniyor. Bu yüzden araştırmacılar bilişsel bozuklukların nedenlerini ve tedavi yöntemlerini araştırmaya devam ederken hastalığın etkenlerinden biri olan stres üzerinde de duruyorlar.

Yapılan geniş kapsamlı bir çalışmada 24.000'den fazla yetişkine ne sıklıkta stresli hissettikleri soruldu ve yaklaşık dörtte biri yüksek stres seviyeleri bildirirken bu grubun bunama geliştirme olasılığının aynı kaygıları yaşamayanlara göre yüzde 37 daha fazla olduğu görüldü.

Alabama Üniversitesi liderliğindeki çalışma, kaydolduklarında ortalama yaşı 64 olan Amerikalı yetişkinleri içeriyor. Araştırmacılar, yaklaşık yirmi yıl boyunca bunama belirtilerini tespit edebilmek için yıllık değerlendirmeler yaptılar. Telefonla gerçekleştirilen bu testlerde; insanlardan bir adresi hatırlamaları, geriye doğru saymaları, saat ve tarihi belirtmeleri istendi.

Bu süreçte de yüksek stres seviyelerine sahip kişilerde hafızada zayıflama veya kötüleşen düşünme becerileri gibi bilişsel bozuklukların görülme olasılığının daha yüksek olduğu gözlemlendi.

Çalışma, stres ve biliş arasında bağımsız bir ilişki olduğu sonucuna varırken doktorlara da rutin randevular sırasında yaşlı yetişkinleri stres açısından taramaları çağrısında bulunuldu.

Araştırma, uzun süreli stres ve bunama arasındaki olası bağlantıyı inceleyen bugüne kadarki en büyük çalışmalardan biri.

Çalışma, yüksek stres düzeylerinin neden bunamaya neden olabileceğini açıklayan; stres altında salınan ve beyne geçerek iltihaba neden olabilen kortizol hormonu gibi birkaç biyolojik mekanizmanın altını da çizdi.