Sayıştay Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2018 yılı denetim raporunu yayınladı.

Rapor, taşımalı eğitimin kabaran faturasını da gözler önüne serdi.

2018 yılında nüfusu az köy ve benzeri yerleşim yerlerinde yaşayan 1 milyon 338 bin 672 öğrenci ilçe ve il gibi daha büyük yerleşimlerindeki merkez okullara günübirlik taşındı. 2013 yılında bu rakamın 825 bin seviyesinde olduğuna dikkat çeken Sayıştay denetçileri, taşımalı eğitim için yapılan harcamaların sürekli artış gösterdiğine dikkat çekti.

2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın taşımalı eğitim için yaptığı harcama tutarı (yemek dahil) 962 milyon lira seviyesindeyken 2018 yılı itibariyle 2 milyar 514 milyon liraya ulaştı.

Eğitimlerine devam edebilmek adına, evlerinden uzaktaki okullara her gün gitmek zorunda kalan öğrenciler için yapılan yemek harcaması 770 milyon lirayı buldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'na ait mevcut pansiyonların doluluk oranları düşükken, taşıma kapsamına alınan öğrenci sayının artmasını eleştiren Sayıştay, pansiyonların doluluk oranlarını da paylaştı.Sayıştay , pansiyon doluluk oranlarının yükseltilerek taşımalı eğitime duyulan ihtiyacın azalmasını sağlayacak önlemlerin alınması gerektiğini vurgularken, Milli Eğitim Bakanlığı, verdiği cevapta, eğitime erişim sorunu olan öğrencilerin öncelikle pansiyonlara yerleştirilmesi ve taşımalı eğitime duyulan ihtiyacın azaltılması için merkez ve taşra teşkilatları ile yazışmalar yapıldığını belirtti.