Bilimsel Eczacılığın 185’inci yıldönümünde açıklama yapan Türk Eczacıları Birliği Genel Başkanı Arman Üney, kamudaki tasarruf tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı. 

Üney, “Toplum sağlığını olumsuz yönde etkileyecek hiçbir tasarruf tedbiri alınmamalıdır. Sağlıktan tasarruf olmaz” dedi. Türk Eczacıları Birliği Genel merkezinde eczacıların sorunlarını dile getiren Genel Başkan Üney, gündeme ilişkin şu açıklamaları yaptı:

"SAĞLIĞA PAY AYIRAN EN DÜŞÜK ÜLKEYİZ"

-TÜİK’in Sağlık Harcamaları İstatistikleri 2022 yılı verilerine göre ülkemiz toplam cari sağlık harcamalarına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH)’da ayırdığı %3,7’lik oran ile OECD ülkelerine göre en düşük pay ayıran ülkedir.

-Bir süredir gündemde olan kamudaki tasarruf tedbirlerine ilişkin çalışmaları mali disiplinin sağlanması, yüksek enflasyonun dizginlenmesi açısından gerekli buluyoruz.

-Toplum sağlığını olumsuz yönde etkileyecek hiçbir tasarruf tedbiri alınmamalıdır. Sağlıktan tasarruf olmaz.

"YERLİ İLAÇ ÜRETİMİNE ÖNEM VERİLMELİ"

-Yerli ve milli ilaç üretimi konusu çok önem verdiğimiz konu başlıklarından birisidir. Daha önce de dile getirdik, dışa bağımlı olmayan bir ilaç sanayi hedefi, bütün ilaç sektörünün ana hedeflerinden biri olmalıdır.

-İlaç stratejik bir üründür ve ilaçta dışa bağımlılık toplum sağlığı açısından ağır sonuçlara neden olmaktadır.

-Sağlık ve tedavi hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan, stratejik personel olarak görev yapan kamudaki meslektaşlarımızın karşı karşıya kaldıkları ayrımcılığa artık bir son verilmelidir.

"ECZACILIK FAKÜLTESİ AÇILMAMALI"

-Kontrolsüzce açılan eczacılık fakültelerinin ciddi bir istihdam sorunu yaratmaya devam etmesidir.

-Eczacılık fakültesi enflasyonu ile de mücadele edilmelidir. Çünkü uluslararası standartlarda kaliteli eczacılık eğitimi için, mesleki sürdürülebilirlik için, artık yeni bir eczacılık fakültesi daha açılmamalıdır.

"ŞİDDET GİDEREK ARTIYOR"

-Son dönemde meslektaşlarımıza yönelik şiddet olaylarında ne yazık ki ciddi bir artış bulunmaktadır.

-Birinci basamak sağlık danışmanı olarak sağlık hizmeti veren eczacılarımızın sundukları bu hizmetin güvenli ortamlarda yerine getirilmesi için gereken önlemlerin acilen alınması gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Cem YILDIRIM/ANKARA