Muğla’nın yüze yakın STK ve siyasi parti üyeleri ortak basın açıklaması yayınladı. Ekoloji örgütleri ve demokratik kitle örgütlerinin bugün görülecek olan Kemerköy Termik Santrali Çevre İzin ve Lisansı İptal Davasına destek amaçlı yayınlanan basın açıklamasında şunlar belirtildi;
 
"HUKUKSUZCA ÇALIŞTIRILIYOR"

*Tüm canlıların sağlığına zarar veren, ekosistemlere ve iklime ağır tahribat veren, verimli tarım arazilerini, yeraltı- yerüstü sularını ve köyleri yok eden, havayı kirleten, uzun yıllarca etkisi sürecek ağır tahribatlar yarattığı için ekokırım suçlusu olan ve ticari ömrünü dahi çoktan tüketmiş Muğla’nın kömürlü termik santralleri hukuksuzca çalıştırılmaya devam ediliyor.

*Akbelen Ormanı’nı yok eden Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali, dinamitlerle ekokırım suç mahallini giderek daha da genişletiyor, İkizköy, Karadam ve Karacahisar başta olmak üzere bölgedeki pek çok köyü yutmaya hazırlanıyor.
 
"MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

*Akbelen Ormanı’nda kesilen on binlerce ağaca, yerinden edilen-öldürülen tüm hayvanlara, zorunlu göçe zorlanacak olan köylülere sözümüz var! Mücadeleye devam ediyoruz.

*Kömürün ve termik santrallerin on yıllardır yaratmış olduğu bu yıkıma karşı direnenler olarak herkesi köylerin, ormanların, havzaların, suların, gezegenin yok olmaya karşı attıkları çığlığa süresiz kulak vermeye çağırıyoruz.

*Termik santrale karşı verilen mücadeleyi zarara uğratacak her saldırıya karşı köylülerle, ekolojistlerle, emek ve meslek örgütleriyle, yaşamdan yana siyasi partilerle bir aradayız, omuz omuzayız.

*Akbelen direnişini bitti sananlar ya da yalnız sananlar bilmelidir ki; havayı, suyu, toprağı, yabandan köye, köyden kente tüm yaşam alanlarını savunanlar olarak bir aradayız. Mülksüzleştirilen, yoksunluk ve yoksullukla baş başa bırakılan, üretim araçları ellerinden alınan, yaşam kültürleri yok edilmek istenen, göçe zorlanan İkizköylülerin hakları için de buradayız. İkizköylülerle birlikte verdiğimiz mücadele daha bitmedi. Termik santrallerin kapatılması için dayanışmayı büyütüyoruz!

"MAHKEME OLARAK BU SUÇA ORTAK OLMAYIN"

*Hukuk, termik santrallerin kapatılması gerektiğini söylüyor. Gezegen, fosil yakıtların kullanımına son vermemiz gerektiğini gösteriyor. Sermayenin kâr hırsı tüm yaşam alanlarını yok ettikçe, kapitalist bu büyümenin sürdürülemez olduğu açığa çıkıyor. Doğa haklarını korumamızı bekliyor, iklim adalet istiyor!

*Kemerköy, Yeniköy ve Yatağan termik santrallerinin çevreye verdikleri zarardan ötürü kapatılması gerektiğine dair Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)’nin 20 yıl önce verdiği karar ortadayken bu üç termik santralin çalıştırılmasını bir an önce durdurun!

*3 Haziran Pazartesi günü Kemerköy Termik Santrali’nin çevre izninin iptali için görülecek duruşmada şirketin çevre izinlerinin iptal edilmesi ve adaletin tesis edilmesi için sesleniyoruz! Mahkeme heyeti olarak bu suça ortak olmayın, iktidarın Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarını uygulamamasına ortak olmayın, kararınızı gerçekler doğrultusunda verin! Hukuku adaletten yana işletin!