Dönemin Başbakanı Erdoğan'ın Gezi Parkı'na Topçu Kışlası yapma hevesini, İstanbul 1'inci İdare Mahkemesi verdiği 'iptal' kararı ile yasa dışı ilan etmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul 6’ncı İdare Mahkemesi'ne yaptığı itiraz reddedilmiş ve 'iptal' kararı onanmıştı. Danıştay 6’ncı Dairesi aldığı bir kararla, ‘Topçu Kışlası’nın da içinde olduğu Taksim Yayalaştırma Projesi’ne ilişkin geçen yıl onadığı iptal kararını oy çokluğuyla kaldırdı. İptal kararının kaldırılması Gezi Parkı'na Topçu Kışlası'nın yeniden yapılması için örtülü bir destek olarak değerlendiriliyor.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak ve Alican Uludağ'ın haberine göre Danıştay, ‘uzman yeni bir heyetle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması ve İstanbul 6’ncı İdare Mahkemesi’nin daha önce verdiği yürütmeyi durdurma kararının kesinleşmesinin beklenmesi suretiyle’ davada yeniden karar verilmesi gerektiğini vurguladı.Gezi Parkı Direnişi sırasında hayatını kaybedenler

Gezi Parkı Direnişi sırasında hayatını kaybedenler


İSTİSNAİ YOL KULLANILDI

İstanbul 1’nci İdare Mahkemesi, ‘Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi’ne ilişkin imar planı değişikliklerini, 6 Haziran 2013’te iptal etmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin itirazını değerlendiren Danıştay 6’ncı Dairesi, 29 Nisan 2014’de iptal kararını onadı. Ancak belediye, Danıştay 6’ncı Dairesi’ne başvurarak karar düzeltme istedi.

Normalde istisnai olarak bir kullanılan bir yol olmasına ve maddi hata yapılmadığı sürece karar düzeltme taleplerinin reddedilmesine karşın Danıştay 6’ncı Dairesi bu kez karar düzeltme talebini 31 Mart 2015 tarihinde kabul etti. Projeye ilişkin verilen iptal kararını kaldırarak davaya esastan giren Danıştay, İstanbul 1’nci İdare Mahkemesi’nin verdiği kararın bozulmasına oy çokluğuyla hükmetti.

TOPÇU KIŞLASI’NA ‘ÖRTÜLÜ DESTEK’

Uzman yeni bir heyetle yeni bir keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasını isteyen daire, İstanbul 6’ncı İdare Mahkemesi’nin 21 Şubat 2014’te Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun Topçu Kışlası’na onay veren kararının iptaline ilişkin istemi reddeden kararının kesinleşmesi gerektiğine hükmetti.

Topçu Kışlası’na ‘örtülü destek’ verilen kararda, 2863 sayılı Kültür ve Taibat Varlıklarını Koruma Kurulu Kanunun 6. maddesinde ‘tarihi kışla’ların da korunması gereken taşınmaz kültür varlıkları olduklarının ‘hiçbir yoruma mahal bırakmayacak şekilde açıkça belirtildiği’ anlatıldı. Başkan Habibe Ünal ve üye Ünal Demirci karara muhalefet etti.