Türkiye İstatistik Kurumu 2024 Ocak ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksini açıkladı.

Ekonomik güven endeksi 2023 Aralık ayında 96,4 iken, 2024 Ocak ayında yüzde 3,1 oranında artarak 99,4 değerini aldı.

Bir önceki aya göre ocak ayında tüketici güven endeksi yüzde 3,9 oranında artarak 80,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 4,0 oranında artarak 116,8 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,3 oranında artarak 90,9 değerini aldı.

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 102,9 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,0 oranında azalarak 115,6 değerini aldı.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ NEDİR?

Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks.

Endeks, tüketici güven endeksi, mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.

Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanıyor.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.