10 Kasım’da Atatürk’ü Anma gününde Tuzla Piyade Okulu’nda başlayan, 13 Kasım’da da devam eden “Teğmenler olayı” sosyal medyaya yansıdı.

Bir teğmenin yakasına Atatürk fotoğrafını takmayı reddettiği, diğer teğmenlerin tepkisi üzerine arbede yaşandığı öne sürüldü.

Geçtiğimiz hafta Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, olayı doğruladı. Olayın ardından soruşturma başlatıldığını belirten Güler, hem Atatürk fotoğrafını takmayı reddeden teğmenin hem de buna itiraz edenlerin görevden uzaklaştırıldıklarını aktardı.

"ASKERLİĞİN TEMELİ DİSİPLİN ÜZERİNE KURULMUŞTUR"

TBMM'ye taşınan iddialar sonrası Milli Savunma Bakanlığı şu açıklamayı yaptı:

- Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde üstlenmiş olduğu tüm "görevleri büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirmektedir.

- Binlerce yıllık köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip kahraman ordumuzun ve askerliğin temeli disiplin üzerine kurulmuştur.

- Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu Madde 13'te belirtildiği üzere “Disiplin: Kanunlara, nizamlara ve amirlere mutlak bir itaat ve astının ve üstünün hukukuna riayet demektir. Askerliğin temeli disiplindir.

- Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askeri hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır.

HEM ADLİ HEM İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

- Cumhuriyetimizin kurucusu ve ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa  Kemal Atatürk'ün, sonsuzluğa uğurlanışının 85'inci yıldönümünde Piyade Okul Komutanlığında vuku bulan hadiseye ilişkin, disipline aykırı her olay ve durumda olduğu gibi, adli soruşturmaya ilave olarak derhal idari soruşturma başlatılmıştır.

- İlgili mevzuat çerçevesinde milli anma ve kutlama günleri, tören ve bayramlarda günün anlam ve önemine uygun şekilde davranmak disiplinin bir gereğidir.

- Mevzuata uygun davranmamak nasıl disiplinsizlik ise buna karşı görev, yetki ve sorumluluğu dışında suç teşkil edecek nitelikte müdahale etmek ya da davranışta bulunmak da disiplinsizliktir.

- Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu Madde 29'daki ''Disiplinsizlik veya suç teşkil edebilecek bir fiili nedeniyle hakkında yapılan inceleme ve araştırmanın emniyetli ve sıhhatli olarak devam etmesi amacıyla, görevi başında kalmasında sakınca görülecek subay, astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş ve erler idari izinli sayılarak görevinden geçici olarak uzaklaştırılabilir'' amir hükmü uyarınca, olaya sebebiyet veren personel hakkında Geçici Görevden Uzaklaştırma Kararı alınmıştır.

- Bu olayla ilgili olarak kamuoyuna yansıtılmaya çalışılan durumun aksine, henüz tesis edilmiş nihai bir disiplin işlemi bulunmamaktadır. Yüksek Disiplin Kurulu süreci ve adli soruşturma tamamlanıncaya kadar bu konuyu farklı noktalara çekmek, eğer  bilgisizlikten  kaynaklanmıyorsa, kamuoyunda olumsuz algı yaratarak Türk Silahlı Kuvvetlerine zarar verme  amacı taşımaktadır.